szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Oferty pracy

Pielęgniarka
UDSK zatrudni na Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży mężczyzn na stanowisko sanitariusz szpitalny lub opiekun medyczny
Read more.
Pielęgniarka
UDSK zatrudni asystenta dydaktycznego
Read more.
Pielęgniarka
UDSK zatrudni lekarza pediatrę
Read more.
Pielęgniarka
UDSK zatrudni pielęgniarki
Read more.
Pielęgniarka
UDSK zatrudni lekarza
Read more.
Pielęgniarka
Zatrudnimy na psychiatrię
Read more.
Pielęgniarka
Zatrudnimy anestezjologa
Read more.
Pielęgniarka
Zatrudnimy Lekarza
Read more.
Pielęgniarka
Zatrudnimy Pielęgniarkę
Read more.
Pielęgniarka
Zatrudnimy magistra farmacji
Read more.
Zatrudnimy inspektora nadzoru inwestorskiego
Read more.


Wszystkich kandydatów aplikujących do pracy w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  dołączenia do dokumentów (CV lub listu motywacyjnego) poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód. 

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych (pod CV bądź listem motywacyjnym):

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnej rekrutacji do UDSK w Białymstoku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UDSK w Białymstoku przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

Klauzula informacyjna (kliknij tutaj)

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ