szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Oferty pracy

ZATRUDNIMY SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Read more.
Zatrudnimy inspektora nadzoru inwestorskiego
Read more.
ZATRUDNIMY LEKARZA PEDIATRĘ LUB OSOBĘ PLANUJĄCĄ SPECJALIZACJĘ W TRYBIE POZAREZYDENCKIM W DZIEDZINIE PEDIATRII LUB NEFROLOGII DZIECIĘCEJ
Read more.
Zatrudnimy pracownika do Sekcji Zaopatrzenia
Read more.
Zatrudnimy Lekarza Okulistę
Read more.
Zatrudnimy Diagnostę Laboratoryjnego
Read more.
Zatrudnimy Gipsiarza
Read more.
Zatrudnimy Lekarza Radiologa
Read more.
Zatrudnimy Lekarza Anestezjologa
Read more.


Wszystkich kandydatów aplikujących do pracy w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  dołączenia do dokumentów (CV lub listu motywacyjnego) poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód. 

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych (pod CV bądź listem motywacyjnym):

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnej rekrutacji do UDSK w Białymstoku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UDSK w Białymstoku przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

Klauzula informacyjna (kliknij tutaj)

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ