szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Administracja

Pion Administracyjno-Finansowy:

Dział Statystyki Medycznej, Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Rejestracji

  • tel. 85 7450 798
  • tel. 85 7450 545

kierownik: Elżbieta Murawska

Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych tel. 85 7450 760

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy  Justyna Kalinowska tel. 85 7450 544

Sekcja Księgowości Finansowej tel. 85 7450 555
kierownik: Izabela Skorupska

Sekcja Księgowości Materiałowej i Inwentaryzacji tel. 85 7450 770
kierownik: Dorota Drozdowicz

Sekcja Kosztów tel. 85 7450 806
p.o.kierownika: Elżbieta Sacharzewska

Dział Spraw Pracowniczych

Sekcja Płac tel.85 7450 558
Sekcja Spraw Osobowych tel. 85 7450 557
kierownik: Małgorzata Suchocka

Pion Administracyjno-Techniczny

Dział Eksploatacji

Sekcja Elektryczna i Energetyczna tel. 85 7450 564
kierownik: Marek Foryś

Sekcja Aparatury Medycznej i Technik Audiowizualnych tel. 85 7450 553
kierownik: Andrzej Choroszewski

Sekcja ds. Informatyki tel. 85 7450 774
kierownik: Michał Dojlido

Dział Administracyjno-Gospodarczy

kierownik:  Małgorzata Majewska tel. 85 7450 566

Biblioteka

kierownik: Iwona Sokół-Selau tel. 85 7450 740

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+