szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Administracja

Pion Administracyjno-Finansowy:

Dział Statystyki Medycznej, Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Rejestracji

  • tel. 85 7450 798
  • tel. 85 7450 545

kierownik: Elżbieta Murawska

Sekcja ds. Organizacyjno-Prawnych tel. 85 7450 760

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy  Justyna Kalinowska tel. 85 7450 544

Sekcja Księgowości Finansowej tel. 85 7450 555
kierownik: Izabela Skorupska

Sekcja Księgowości Materiałowej i Inwentaryzacji tel. 85 7450 770
kierownik: Dorota Drozdowicz

Sekcja Kosztów tel. 85 7450 806
p.o.kierownika: Elżbieta Sacharzewska

Dział Spraw Pracowniczych

Sekcja Płac tel.85 7450 558
Sekcja Spraw Osobowych tel. 85 7450 557
kierownik: Małgorzata Suchocka

Pion Administracyjno-Techniczny

Dział Eksploatacji

Sekcja Elektryczna i Energetyczna tel. 85 7450 564
kierownik: Marek Foryś

Sekcja Aparatury Medycznej i Technik Audiowizualnych tel. 85 7450 553
kierownik: Andrzej Choroszewski

Sekcja ds. Informatyki tel. 85 7450 774
kierownik: Michał Dojlido

Dział Administracyjno-Gospodarczy

kierownik:  Małgorzata Majewska tel. 85 7450 566

Biblioteka

kierownik: Iwona Sokół-Selau tel. 85 7450 740

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ