Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dn. 25-27.05.2023 w Augustowie

Logo Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiające czarny napis na białym tle w ikoną czerwonego serca

Szanowni Państwo,

Prof. Artur Bossowski oraz Pracownicy Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, zapraszają na XXI Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK.

Program Konferencji zawiera najnowsze wytyczne kliniczne i naukowe w kardiologii dziecięcej. Spotkanie rozpocznie się od warsztatów poświęconych najnowszym zagadnieniom z elektrokardiografii, a także obrazowaniu echokardiograficznemu i tomograficznemu.

Drugiego dnia zaplanowane zostało spotkanie z prawnikiem i psychologiem, gdzie omawiane będą zagadnienia związane z kardiologią dziecięcą, a następnie sesje dotyczące niewydolności prawej i lewej komory serca, serca jednokomorowego, fenotyp-genotyp kanałopatii oraz zespołu Ebsteina.

W sobotę tradycyjnie mawiane będą przypadki dotyczące problemów klinicznych spotykanych w codziennej praktyce klinicznej.

Nowością Konferencji będzie poranna sesja interdyscyplinarna, podczas której omówiona zostanie niezwykle istotna współpraca kardiologa dziecięcego z endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym w zakresie leczenia zespołów genetycznych, a także chorób tarczycy u pacjentów leczonych amiodaronem i możliwości monitoringu powikłań kardiologicznych u dzieci z cukrzycą typ 1.

W ciągu tych trzech dni Konferencji zaproszeni wykładowcy i przewodniczący sesji zarówno z Polski jak i z zagranicy zagwarantują prawdziwą naukową ucztę.

Szczegółowa informacja na temat spotkania: Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej