szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

Kierownik: dr n. med. Witold Olański
e-mail: witold.olanski@udsk.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika: lek. Włodzimierz Mielech
e-mail: wlodzimierz.mielech@udsk.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DSC_4483
Sekretariat:
mgr Katarzyna Murwska
e-mail:sor@udsk.pl

Telefony:
+48 85 7450 747
Faks: +48 85 7450 929

dyżurka lekarska: +48 85 74 50 676
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 747

INFORMACJE DLA PACJENTA:

DSC_4596
Na oddziale prowadzony jest całodobowy dyżur, gdzie przyjmowani i diagnozowani są pacjenci do 18. roku życia z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia, zgłaszający się samodzielnie z opiekunami i przywożeni przez zespoły Ratownictwa Medycznego.Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stanowią lekarze, pielęgniarki i ratownicy systemu w rozumieniu ustawy o ratownictwie medycznym: specjaliści medycyny ratunkowej, pediatrzy, chirurdzy dziecięcy.

 WAŻNE
Świadczenia Izby Przyjęć nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje system Trige, czyli wstępna segregacja medyczna pacjentów. Głównym celem systemu jest to, by jak najszybszą pomoc dostawali pacjenci najbardziej potrzebujący. O kolejności zaopatrzenia pacjentów nie decyduje jego czas zgłoszenia się/przybycia do SOR, ale jego stan kliniczny i stopień zagrożenia życia i zdrowia.
Więcej o zasadach działania systemu tutaj : Ogólne zasady systemu triage w SOR UDSK w Białymstoku

PAMIĘTAJ
W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Wykaz placówek pełniących dyżur w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępny jest na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: http://www.nfz-bialystok.pl

Pracownicy:


Zespół lekarski:
dr n. med. Witold Olański – spec. chirurg dziecięcy, spec. medycyny ratunkowej
lek. med. Włodzimierz Mielech – spec. chirurg dziecięcy, spec. medycyny ratunkowej
dr n. med. Magdalena Kuziemka-Łęska – spec. medycyny ratunkowej, spec. psychiatra, pediatra
lek. med. Nikolina Liwoch-Nienartowicz – spec. chorób dzieci, w trakcie specjalizacji z toksykologii klinicznej
dr n. med. Katarzyna Plewa – spec. chorób dzieci, spec. medycyny ratunkowej
dr n. med. Mirosław Rybałtowski – rezydent
lek. Urszula Kołakowska – rezydent

Zespół pielęgniarski:
mgr Ciżewska Celina – pielęgniarka oddziałowa
mgr Bagniuk-Plewa Anna – z-ca pielęgniarki oddziałowej
asyst. plg. mgr Danowska Dorota
mł. asyst. plg. mgr Dzienisiewicz Urszula
st. asyst. plg. mgr Kondak Halina
mł. asyst. plg. mgr Mężydło Agnieszka
st. plg. mgr Ołdytowska Agnieszka
st. asyst. plg. mgr Połubińska Jolanta
mgr plg. Popławska Wioleta
st. asyst. plg. mgr Wiercińska Elżbieta
st. plg. Żukowicka Izabela
specjal. plg. Bzura Dorota
specjal. plg. Grynczel Krystyna
specjal. plg. Kraszewska Grażyna
specjal. plg. Krzyżanowska Wioletta
specjal. plg. Litwin Dorota
specjal. plg. Nowik Iwona
specjal. plg. Ochrymiuk-Selewoniuk Grażyna
specjal. plg. Olechno Anna
specjal. plg. Patejczuk Marzanna
specjal. plg. Pawelska Dorota
specjal. plg. Szarejko Agata
plg. lic. Szulc Marta
plg. lic. Talipska Agata
specjal. plg. Toczko Małgorzata
specjal. plg. Tyborowska Małgorzata
specjal. plg. Wiszowata Joanna

Ratownicy medyczni:
Bublej Piotr
Kosmowska Emilia
Romanowicz Marta
Tomaszuk Marcin

Rejestratorzy medyczni:
Drągowska Jolanta
mgr Kuklicz Aneta
Kuźmicz Konrad
Drągowska Monika
Nigierewicz Agnieszka
Gryko Magdalena


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność kliniczna DSC_4467

Stany nagłe u dzieci, zatrucia u dzieci i młodzieży, zespół dziecka krzywdzonego

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci