szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Klinika Pediatrii i Chorób Płuc

Klinika Pediatrii i Chorób Płuc

Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska – specjalista pediatra, specjalista alergolog, specjalista gastroenterolog
e-mail: emaciorkowska@o2.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
Dr n. med. Renata Roszkowska – specjalista pediatra, w trackie specjalizacji z chorób płuc dzieci


Sekretariat: mgr Kinga Czyrska
e-mail: pulmonologia@udsk.pl

Telefony: +48 85 74 50 701
Faks: +48 85 74 21 838

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Dziemiach
Telefon: +48 85 74 50 565

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 : +48 85 74 50 713

Pokój asystentów: +48 85 74 50 704
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 702

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Pracownie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska – specjalista pediatra, specjalista alergolog, specjalista gastroenterolog
 • Dr n. med. Sylwia Marcinkiewicz - Rybołowicz - specjalista pediatra, specjalista chorób płuc dzieci, w trakcie specjalizacji z alergologii
 • Dr n. med. Bożena Nowowiejska - specjalista pediatra, specjalista chorób płuc
 • Dr n. med. Izabela Roszko - Kirpsza - specjalista pediatra, specjalista alergolog, w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci
 • Dr n. med. Renata Roszkowska – specjalista pediatra, w trackie specjalizacji z chorób płuc dzieci
 • Lek. Bożena Cudowska - Łaszczuk – specjalista pediatra, specjalista chorób płuc
 • Lek. Mark Klukowski - w trakcie specjalizacji z pediatrii
Zespół pielęgniarski:
 • Mgr plg. Elżbieta Dziemiach – pielęgniarka oddziałowa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Aneta Pezowicz - zastępca pielęgniarki oddziałowej – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Joanna Dryl
 • Mgr plg. Barbara Gburzyńska
 • Mgr plg. Anna Hapunik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Magdalena Kalinowska
 • Mgr plg. Magdalena Siemieńczuk
 • Mgr plg. Izabela Tomaszuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Patrycja Werpachowska
 • Mgr plg. Urszula Wilemajtys
 • Licencjat plg. Agnieszka Chmur
 • Licencjat plg. Joanna Gołębiewska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Marta Milewska
 • Pielęgniarka dyplomowana Krystyna Burak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Pielęgniarka dyplomowana Elżbieta Sawicka
 • Pielęgniarka dyplomowana Monika Wyszyńska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Pielęgniarka dyplomowana Krzywicka Katarzyna
Pozostały personel Kliniki:
 • Fizjoterapeuta: Mgr fizjoterapii Małgorzata Car
Zespół lekarski Poradni:
 • Dr hab. n. med. Alina Minarowska - specjalista pediatra, specjalista chorób płuc
 • Lek. Maria Sosnowska - specjalista pediatra, specjalista chorób płuc

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań W/w dokumenty należy zabrać na umówiona wizytę/ hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Poradnia Pulmonologiczna

strona poradni: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-pulmonologiczna/

tel.:+48 85 74 50 585

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

strona poradni: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-mukowiscydozy/

tel.:+48 85 74 50 585 

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Poradnia Alergologiczna

strona poradni: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-alergologiczna/

tel.:+48 85 74 50 585

e-Rejestracja

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii

tel: +48 85 745 09 79

Zakres wykonywanych badań:

 • bronchofiberoskopia
 • płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL)
Gabinet Diagnostyki Alergologicznej i Badań Czynnościowych Układu Oddechowego:

tel: +48 85 745 09 79

Zakres wykonywanych badań:

 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową
 • spirometria po testach prowokacji
Gabinet Diagnostyki Alergologicznej:

tel: +48 85 745 05 30

Zakres wykonywanych badań:

 • punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi pokarmowymi i wziewnymi

Klinika Pediatrii i Chorób Płuc Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego posiada profil ogólnopediatryczny i pulmonologiczny. Nasza baza to 19 łóżek. Prowadzimy diagnostykę i leczenie dzieci ze schorzeniami ogólnopediatrycznymi oraz ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego takimi jak: ostre i przewlekłe infekcje układu oddechowego, diagnostykę nawracających zakażeń układu oddechowego, gruźlicy, diagnostykę i leczenie astmy, chorób alergicznych, mukowiscydozy oraz odczulanie w alergii na jady owadów. W oparciu o współpracę z zakładami diagnostycznymi i pracowniami szpitala wykonujemy radiologiczną i ultrasonograficzną diagnostykę obrazową, endoskopię układu oddechowego, badania czynnościowe układu oddechowego i podstawową diagnostykę alergologiczną. Klinika dysponuje sprzętem medycznym takim jak: kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne oraz aparat USG.

W Klinice pracują specjaliści pediatrii będący dodatkowo specjalistami w zakresie innych dziedzin medycyny (choroby płuc, alergologia, gastroenterologia). Znaczna część personelu pielęgniarskiego pracującego w Klinice posiada wyższe wykształcenie i specjalizację pediatryczną. Rehabilitację układu oddechowego dzieciom w trakcie hospitalizacji zapewnia fizjoterapeuta. W holistycznej opiece nad chorymi dziećmi biorą również udział rodzice przebywający z dzieckiem.

Po zakończeniu hospitalizacji dalsza opieka specjalistyczna jest realizowana w Poradni Pulmonologicznej, Alergologicznej oraz Leczenia Mukowiscydozy.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wnoz/klinika_pediatrii_i_chorob_pluc

Porady dla Rodziców

W celu ustalenia terminu hospitalizacji  należy zgłosić się osobiście do Kliniki (pok. 1534, V piętro) lub zadzwonić pod numer telefonu 85 745 07 04 w godzinach 9-12podając dane: imię i nazwisko dziecka, nr PESEL, przyczynę hospitalizacji oraz telefon kontaktowy. Prosimy również o kontakt telefoniczny z Kliniką 2-3 dni przed terminem wyznaczonego przyjęcia w celu potwierdzenia hospitalizacji.

W dniu zaplanowanej hospitalizacji należy:

 • zgłosić się ok. godziny 8 do Izby Przyjęć UDSK w Białymstoku
 • przygotować aktualne skierowanie do Kliniki
 • przygotować komplet posiadanej dokumentacji medycznej (karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji, książeczka zdrowia dziecka, kserokopie dokumentacji medycznej z POZ lub poradni specjalistycznych, wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych)
 • przygotować bieliznę na zmianę, kapcie, przybory higieny osobistej dla dziecka
 • jeżeli to możliwe prosimy aby dziecko było na czczo, co pozwoli na skrócenie czasu hospitalizacji

W przypadku małych dzieci możliwe jest pozostawanie opiekuna wraz z dzieckiem przez całą dobę. Matkom karmiącym zapewniamy miejsca do spania przy dziecku. Na terenie Szpitala za dodatkową opłatą jest możliwość skorzystania z hotelu dla rodziców.

Jednocześnie rodzice dzieci hospitalizowanych w Klinice mogą skorzystać z ryczałtowej opłaty za miejsce do parkowania na terenie Szpitala na podstawie pieczątki na bilecie za parkowanie – prosimy każdorazowo przed zamiarem wyjazdu z terenu szpitala zgłaszać się w tej sprawie do punktu pielęgniarskiego.

 Po odbiór wyników badań pozostających w opracowaniu przy wypisie prosimy zgłaszać się z Kartą Informacyjną osobiście do Kliniki (pok. 1534, V piętro) po uprzednim telefonicznym uzyskaniu informacji, że wyniki badań są już dostępne.

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+