szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

Kierownik: mgr plg. Dorota Rodziewicz
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefony:
+ 48 857450616;  85 7450717
e-mail: sterylizacja@udsk.pl


Pracownicy Centralnej Sterylizatorni:

Danuta Marecka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Katarzyna Oksztul –  starsza pielęgniarka
Anna Doroszko – starsza pielęgniarka
Karolina Sadowska – starsza położna
Jolanta Godlewska – starsza położna
Bożena Łuniewska – operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych
Danuta Jungerman – sanitariuszka
Katarzyna Rusinowicz – sanitariuszka[/responsivevoice]


Działalność :

Centralna Sterylizatornia jest  miejscem od ,którego zależy bezpieczeństwo Pacjentów. Dysponujemy trzema sterylizatorami przelotowymi do sterylizacji wysokotemperaturowej (121 – 134°C) parą wodną w nadciśnieniu i  sterylizatorem do sterylizacji niskotemperaturowej Sterrad 100NX ( plazma) oraz posiadamy dwie nowe myjnie-dezynfektory.

Do zadań CS należy przygotowywanie i zaopatrywanie wszystkich komórek szpitala w sterylne materiały medyczne:

  • zestawy narzędziowe,
  • pojedyncze narzędzia i sprzęt medyczny,
  • bieliznę operacyjną,

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizatorni z wydzielonymi trzema strefami roboczymi, gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęć, aż do strefy sterylnej, skąd wydawany jest gotowy produkt sterylny. Procesy sterylizacyjne monitorowane są komputerowo oraz testowane chemicznie  i biologicznie. Dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

Pracujący w Centralnej Sterylizacji personel jest przeszkolony w zakresie aseptyki, antyseptyki, postępowania ze sprzętem i materiałami przekazywanymi do sterylizowania.  Ponosimy pełną odpowiedzialność za cały proces dekontaminacji oraz produkt końcowy.

 

 

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+