szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Kliniki w UDSK

W naszym Szpitalu do dyspozycji pacjentów jest 15 Klinik i Oddziałów, w których rocznie hospitalizowanych jest prawie 20 tys. osób. Pacjentami zajmuje się wysokospecjalistyczna kadra lekarska i pielęgniarska.

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Telefon:+48 85 74 50 921, faks: +48 85 74 50 920
e-mail: kl.chirurgia@udsk.pl
Lokalizacja: II piętro

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 812
e-mail: kln.neurologia@udsk.pl
Lokalizacja: I piętro

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
Telefon/fax:+48 85 74 50 685
e-mail: kln.obszak@udsk.pl
Lokalizacja: parter

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
Telefon/fax:+48 85 74 50 858
e-mail: kln.okulistyka@udsk.pl
Lokalizacja: III piętro

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 895
e-mail: kln.ortopedia@udsk.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Telefon/fax:+48 85 74 50 523
e-mail: kln.otolaryngologia@udsk.pl
Lokalizacja: III piętro

Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Gruźlicy
Telefon: +48 47 50 702
e-mail: pulmonologia@udsk.pl
Lokalizacja: V piętro

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
Telefon:+48 85 74 50 732, fax: +48 85 74 50 730
e-mail: kln.endokrynologia@udsk.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii
Telefon:+48 85 74 50 710 fax:+48 85 74 23 841
e-mail: kln.gastroenterologia@udsk.pl
Lokalizacja: V piętro

Klinika Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ
Telefon/fax: +48 85 74 50 821, Pododdział Dializ: +48 85 74-50-792
e-mail: kln.nefrologia@udsk.pl
Lokalizacja: IV piętro, Pododdział Dializ: I piętro

Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii
Telefon/fax:+48 85 74 50 846
e-mail: kln.onkologia@udsk.pl
Lokalizacja: parter

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
Telefony:+48 85 74 50 622; fax +48 85 74 50 644
e-mail: kln.reumatologia@udsk.pl
Lokalizacja: VI piętro

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
Telefon/fax:+48 85 74 50 601
e-mail: rehabilitacja@udsk.pl
Lokalizacja: niski parter

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Telefon: +48 85 74 50 788
Faks: +48 85 74 50 644
e-mail:  psychiatria@udsk.pl
Lokalizacja: parter

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym
Telefon/fax:+48 85 74 50 549
e-mail: sekretariat.oit@udsk.pl
Lokalizacja: I piętro

Szpitalny Oddział Ratunkowy/ Centralna Izba Przyjęć
SOR: +48 85 7450 747, przyjęcia planowe:+48 85 7450 758
fax: +48 85 7450 929
e-mail: sor@udsk.pl
Lokalizacja: parter

 

 

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+