Personel kliniki pediatrii, reumatologii, immunologii i chorób metabolicznych kości

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz – kierownik kliniki, specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista densytometrii klinicznej (certified clinical densitometrist), w trakcie specjalizacji z reumatologii
 • lek. Karolina Kierus – zastępca kierownika kliniki, specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Mikołuć – specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej
 • dr hab. n. med. Anna Górska  specjalista pediatra, specjalista reumatolog, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • dr n. med. Paweł Abramowicz – specjalista pediatra, specjalista reumatolog
 • dr n. med. Elżbieta Dobreńko – specjalista pediatra, specjalista reumatolog
 • dr n. med. Radosław Motkowski – specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej
 • dr n. med. Maria Piotrowska – Depta – specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej, certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej
 • dr n. med. Ewa Zagórecka – specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie alergologii, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • lek. Magdalena Abramowicz – specjalista pediatra, specjalista reumatolog
 • lek. Mark Klukowski – specjalista pediatra
 • lek. Anna Kondratiuk – specjalista pediatra

Rezydenci

 • lek. Izabela Bernacka – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Katarzyna Filipczuk – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Justyna Młyńczyk – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Krystsina Paddubotskaya – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Ewa Bonin – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Maciej Stawicki – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Anastasiya Vasilevich  – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Sebastian Wołejszo – w trakcie specjalizacji z pediatrii

Pielęgniarki

 • mgr plg. Agnieszka Charyło – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Borkowska – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w  dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr plg. Elżbieta Amonowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Wioleta Andrzejewska
 • mgr plg. Aleksandra Daszuta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Małgorzata Dereszkiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Magdalena Kotuk
 • mgr plg. Dorota Magnuszewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i pediatrycznego
 • mgr plg. Dominika Skorupa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Anna Smołko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Jadwiga Sokołowska – specjalista w dziedzinie medycyny społecznej, konsultacje laktacyjne
 • mgr plg. Małgorzata Wiśniewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Ewa Wyłuda – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Edyta Olszewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pediatrycznego
 • mgr plg. Barbara Truchan – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • plg. Krystyna Borowik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Elżbieta Orlikowska
 • plg. Barbara Romaniuk
 • plg. Małgorzata Zalewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Pozostały personel:

 • mgr Paulina Zambrzycka – dietetyk
 • Diana Kretowicz – sekretarka medyczna