Personel kliniki okulistyki dziecięcej z ośrodkiem leczenia zeza

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz – Łazarczyk – kierownik kliniki, specjalista chorób oczu, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki
 • dr hab. n. med. Beata Urban – zastępca kierownika kliniki, specjalista chorób oczu
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Beata Chrzanowska – Grenda – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Elżbieta Markowska – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Monika Oziębło – Kupczyk – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Danuta Sielicka – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Michał Szumiński – specjalista chorób oczu
 • lek. Monika Fedor – specjalista chorób oczu

Rezydenci

 • lek. Wojciech Pawłowski – w trakcie specjalizacji z chorób oczu
 • lek. Katarzyna Rogulska – w trakcie specjalizacji z chorób oczu
 • lek. Joanna Zawistowska – w trakcie specjalizacji z chorób oczu

Pielęgniarki

 • mgr plg. Anna Możejko – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Krystyna Białozor – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Dubowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Dzietczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Elżbieta Ostapczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Sowa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr plg. Agnieszka Szpakowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Agnieszka Trojan – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i w zakresie organizacji i zarządzania
 • lic. plg. Teresa Sidz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • plg. Beata Czajkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Beata Oniszczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Bernarda Staleńczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Małgorzata Trusiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Justyna Warpechowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Beata Zosiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Pozostały personel:

 • Ortoptystka: Julita Bartoszuk, tel.: +48 85 745864
 • Ortoptystka: Monika Fajfer, tel.: +48 85 7450864
 • Ortoptystka: Bożena Kirejczyk – Dojnia, tel.: +48 85 7450864
 • Ortoptystka: Dorota Kościuk, tel.: +48 85 7450864
 • Ortoptystka: Agata Tynkiewicz, tel.: +48 85 7450864
 • Technik elektroradiologii: Elżbieta Arcisz, tel.: +48 85 7450664
 • Technik elektroradiologii: Alicja Rudnicka, tel.: +48 85 7450902
 • Rejestracja hospitalizacji planowej: mgr Angelika Leusz
 • Sekretarka medyczna: Katarzyna Cybula