Personel kliniki okulistyki dziecięcej z ośrodkiem leczenia zeza