Personel Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz – lekarz kierujący kliniką, specjalista chirurg dziecięcy, specjalista neurochirurg
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek – kierownik kliniki, specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Matuszczak – zastępca kierownika kliniki, specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Ewa Dzienis – Koronkiewicz – specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Mieczysław Kaczmarek – specjalista neurochirurg
 • dr n. med. Marta Komarowska – specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Marzanna Oksiuta – specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Dorota Toliczenko – Bernatowicz – specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Ewa Topczewska – Lach – specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy
 • dr n. med. Artur Weremijewicz – specjalista chirurg dziecięcy
 • lek. Robert Błahuszewski – specjalista chirurg dziecięcy
 • lek. Leszek Drapało – specjalista neurochirurg
 • lek. Piotr Owsiejczuk – specjalista chirurg dziecięcy
 • lek. Karol Sawicki – w trakcie specjalizacji z neurochirurgii

Rezydenci

 • lek. Agnieszka Kaźmierczak – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
 • lek. Małgorzata Kowalska – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
 • lek. Alicja Pawelczyk – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Pielęgniarki

 • lic. plg. Dorota Gryc – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Anna Polińska – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Jolanta Chmielewska
 • mgr plg. Agnieszka Chmur
 • mgr plg. Anetta Cilulko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Irena Filipiuk
 • mgr plg. Elżbieta Górecka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Kardasz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Ewelina Kotuk
 • mgr plg. Joanna Kureczko
 • mgr plg. Elwira Lasota
 • mgr plg. Joanna Malisz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Jadwiga Rogalska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Magdalena Siemieńczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • mgr plg. Agnieszka Szpakowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Halina Szymaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Joanna Weremijewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Wioletta Wiktorowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Magdalena Żędzian – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Krystyna Burak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Danuta Dąbrowska
 • lic. plg. Czesława Jakubowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. plg. Renata Karczewska
 • lic. plg. Mirosława Kuźmin – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i paliatywnego
 • lic. plg. Weronika Murawska
 • lic. plg. Maria Pietruczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. plg. Magdalena Pokrowska
 • lic. plg. Małgorzata Radomska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i paliatywnego
 • lic. plg. Marta Sawczenko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. plg. Aleksandra Witkowska
 • plg. Marzena Dowgiert – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Teresa Gawina – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Iwona Gierejko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • plg. Ewa Kurnicka
 • plg. Agnieszka Raszkiewicz – Łukasik

Pozostały personel:

 • Opiekunki medyczne:
  • Monika Dziejma
  • Weronika Dziekońska
  • Grażyna Kożuszkiewicz
 • Rejestratorka medyczna: mgr Edyta Chociej +48 85 74 50 923
 • Sekretarka medyczna: mgr inż. Karolina Świsłocka