szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Klinika Pediatrii i Nefrologii

Klinika Pediatrii i Nefrologii

Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Anna Maria Wasilewska – specjalista pediatra, specjalista nefrolog, nefrolog dziecięcy
e-mail: annwasil@interia.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
Dr n. med. Ryszard Marian Wierciński – specjalista pediatra, specjalista nefrolog


Sekretariat: mgr Joanna Liżewska
e-mail: kln.nefrologia@udsk.pl   iklinped@umb.edu.pl

Telefony: +48 85 74 50 821
Faks: +48 85 742 35 80

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Anna Gryko
Telefon: +48 85 745 08 24

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 : +48 85 74 50 825

Odcinek dzieci małych (noworodkowo-niemowlęcy):
Pokój asystentów: +48 85 74 50 823, +48 85 74 50 825
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 826, +48 85 74 50 827

Odcinek dzieci starszych:
Pokój asystentów: +48 85 74 50 828
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 829

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Pracownie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • Dr hab. n. med.  Agata Korzeniecka –Kozerska – adiunkt, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, nefrolog dziecięcy
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Porowski – adiunkt, specjalista pediatra
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta –Janusz –adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy
 • Dr n. med. Iwona Jadeszko – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog
 • Dr n. med. Elżbieta Kuroczycka – Saniutycz – starszy asystent, specjalista pediatra
 • Dr n. med. Alina Puczko – Michalczuk – starszy asystent, pediatra, specjalista neonatolog
 • Dr n. med. Agnieszka Rybi – Szumińska – adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy
 • Dr n. med. Anna Sabasińska – starszy asystent, specjalista pediatra
 • Dr n. med. Małgorzata Smółko – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog
 • Dr n. med. Edyta Tenderenda – Banasiuk – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista neonatolog
 • Lek. Barbara Banasiuk – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista alergolog
 • Lek. Anna Gładka – starszy asystent, specjalista pediatra
Rezydenci:
 • Lek. Marta Lemiesz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Katarzyna Werbel – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Elżbieta Justyna  Orłowska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Joanna Bielawska-Niekludow – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Joanna Poźniak – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Natalia Wiśniewska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Magdalena Deluga – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Marta Janicka-Sielatycka – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Aleksandra Dorosz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Katarzyna Kazberuk – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Katarzyna Gutowska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Karolina Brzozowska- w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Joanna Bagińska– w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. Alicja Liszewska– w trakcie specjalizacji z pediatrii
Zespół pielęgniarski:
 • Mgr plg. Beata Gryko – pielęgniarka oddziałowa
 • Mgr plg. Anna Kasperuk – zastępca pielęgniarki oddziałowej – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg.. Ewa Chomicka
 • Mgr plg. Mariola Monika Chlabicz
 • Mgr plg. Jadwiga Szostak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Mgr plg. Marta Czygier – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Mgr plg. Joanna Chilimoniuk
 • Mgr plg. Katarzyna Stepaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Marta Krysztopowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Mgr plg. Małgorzata Nalewajek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr plg. Wioletta Wiktorowicz-  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Mgr plg. Beata Dąbrowska
 • Mgr plg.. Anna Hawryluk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego
 • Licencjat plg. Maria Muśko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Teresa Mikołajczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Dorota Borowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg.. Irena Szatyłowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Joanna Czaczkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Marta Bubieniec – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Ewa Kojta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Katarzyna Abłażewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Katarzyna Furmankiewicz
 • Licencjat plg.  Ewa Kierdylewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg.. Violetta Karpowicz
 • Starsza pielęgniarka Dorota Klim – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Edyta Rodakiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka  Elżbieta Niczyporuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Iwona Szapiel – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Maria Danowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza pielęgniarka Bernadeta Skubis
 • Starsza pielęgniarka Agnieszka Bzdela
 • Starsza pielęgniarka Iwona Boguska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Starsza pielęgniarka Elżbieta Sidor – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • plg. Kucharewicz Gabriela
 • plg. Kulikowska Wioleta
Pozostały personel:
 • Diagnosta Laboratoryjny: Mgr Edyta Szymczak tel. 85 74 50 756
 • Fizjoterapeuta: Starszy fizjoterapeuta Urszula Rusiłowicz tel. 85 74 50 791
 • Rejestratorka medyczna: Helena Miniuk tel. 85 74 50 794

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań W/w dokumenty należy zabrać na umówiona wizytę/ hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Poradnia Nefrologiczna

strona kliniki: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-nefrologiczna/

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

tel.: +48 85 74 50 585 (Rejestracja Ogólna)

e-Rejestracja

Poradnia Patologii Noworodka

rejestracja pacjentów od poniedziałku od piątku w godz. 08.00 – 12.00 

strona kliniki: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-patologii-noworodka/

tel.: +48  85 74 50 524 (Pani Anna Malinowska)

e-Rejestracja

Poradnia Patologii Noworodka obejmuje opieką medyczną noworodki przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone leczone uprzednio w naszym szpitalu oraz kierowane przez Lekarzy Rodzinnych.
Poradnia sprawuje opiekę specjalistyczną nad noworodkami i wcześniakami w zakresie problemów zdrowotnych występujących od urodzenia do 12 m.ż., w szczególności słabego przyrostu masy ciała, hiperbilirubinemii, powikłań związanych z wcześniactwem.

Więcej: http://zdrowie.gazeta.pl/poradyzdrowie/pytanie/36121

Poradnia udziela również porad w zakresie zaburzeń laktacji. Problemy związane z karmieniem piersią pomagają Rodzicom rozwiązać lekarze pracujący w Poradni oraz Pani mgr Anna Malinowska - Konsultant Laktacyjny z certyfikatem IBCLC (International Breastfeeding Certified Lactation Consultant). Podczas wizyt w poradni, Pacjentka ma możliwość przedstawienia swoich problemów związanych z karmieniem. Konsultantka podczas wizyty: bada i waży dziecko, ocenia jego sposób ssania, bada piersi Mamy, identyfikuje problemy związane z karmieniem.

Pracownia Kamicy Układu Moczowego i Tubulopatii

Kierownik: dr hab. n. med. Tadeusz Porowski – adiunkt, specjalista pediatra

Z-ca Kierownika: dr n. med. Piotr Protas – adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

Diagnosta laboratoryjny: mgr Edyta Szymczak

W Pracowni Kamicy Dróg moczowych i Tubulopatii prowadzona jest dokładną oceną składu chemicznego kamieni nerkowych oraz stanu zagrożenia kamica metodą spektrofotometryczną,  co pozwala na rozpoznanie rodzaju kamicy nerkowej oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Pracownia Urodynamiki i Uroterapii

Kierownik: dr hab. n. med. Agata Korzeniecka- Kozerska – adiunkt, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, nefrolog dziecięcy

Z-ca Kierownika: dr n. med.  Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz - starszy asystent, specjalista pediatra

Pozostały personel:

 • Lek. med. Joanna Bagińska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Lek. med. Alicja Liszewska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Piel. Elżbieta Sidor-specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Urszula Rusiłowicz – fizjoterapeuta

W nowocześnie wyposażonej Pracowni Urodynamiki i Uroterapii prowadzone są następujące zabiegi diagnostyczne oraz terapeutyczne:

Pracownia diagnostyki nadciśnienia tętniczego i wysiłku fizycznego:

Kierownik: lek. med. Anna Gładka – starszy asystent, specjalista pediatra

Pracownia diagnostyki nadciśnienia tętniczego oraz wysiłku fizycznego realizuje kompleksową diagnostykę nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży oraz realizuje profilaktyczny program zapobiegania otyłości wieku rozwojowego za pomocą monitorowania zaplanowanego wysiłku fizycznego przy udziale aktigrafów.

Pracownia diagnostyki kłębuszkowych zapaleń nerek i schorzeń uwarunkowanych genetycznie:

Kierownik: dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska – adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

Wykonywanie biopsji nerki: dr n. med.  Piotr Protas – adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

Wykonywanie USG: dr n. med.  Piotr Protas – adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

Diagnostyka Zespołu Alporta: dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz –adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

Pracownia diagnostyki kłębuszkowych zapaleń nerek i schorzeń uwarunkowanych genetycznie oraz  Pracownia Wad Układu Moczowego umożliwia pełną diagnostykę, w tym genetyczną wybranych schorzeń nerek i dróg moczowych.

Pracownia Wad Układu Moczowego

Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Taranta-Janusz–adiunkt, specjalista pediatra, nefrolog dziecięcy

Stacja Dializ

Kierownik:  Dr n. med. Ryszard Marian Wierciński –specjalista pediatra, specjalista nefrolog

Telefon: +48 85 74 50 792
e-mail: dializy6@wp.pl

Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Kasperuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Telefon: +48 85 74 08  24

Stacja Dializ prowadzi leczenie nerkozastępcze pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek, ostrymi zatruciami oraz schorzeniami ogólnoustrojowymi wymagającymi zastosowania technik ciągłych lub plazmaferezy.

Posiada 3 stanowiska do hemodializ oraz aparat Prisma do prowadzenia ciągłych technik dializacyjnych.

Pracownicy Stacji Dializ opiekują się również dziećmi ze schyłkową niewydolnością nerek wymagającymi leczenia przy pomocy domowej dializy otrzewnowej. Klinika posiada 7 cyklerów typu HOMECHOICE CLARIA firmy Baxter z możliwością zdalnego monitoringu pracy urządzenia i jego programowania.

Znaczącą rolę w funkcjonowaniu Stacji Dializ pełni zespół pielęgniarski, posiadający kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne oraz specjalizacje pediatryczne i nefrologiczne.
Wykwalifikowany zespół lekarski i pielęgniarski posiada umiejętności techniczne, wykorzystywane przy prowadzaniu zabiegów, jak również wiedzę na temat zapobiegania groźnym powikłaniom oraz przygotowanie psychologiczne, potrzebnej w stałym obcowaniu z przewlekle chorym dzieckiem oraz jego Rodzicami.

Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego specjalizuje się w leczeniu chorób układu moczowego oraz patologii okresu noworodkowego.

Nasza baza to 40 łóżek podzielonych na: odcinek dzieci starszych-18 łóżek ,odcinek noworodkowo- niemowlęcy-15 łóżek, Pododdział Dializ z 6 łóżkami, 4 stanowiskami do hemodializ i 1 do dializy otrzewnowej.

Prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu moczowego takimi jak: ostra niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek, kłębuszkowe zapalenia nerek, wady układu moczowego, nawracające infekcje dróg moczowych, kamica układu moczowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, moczenie nocne.

W pododdziale noworodkowo-niemowlęcym dysponujemy 15 salami przeznaczonymi do leczenia noworodków oraz dzieci w wieku do dwóch lat.

Leczymy noworodki z następującymi jednostkami chorobowymi: urodzone przedwcześnie i/lub z niską masą ciała, zapalenia płuc i oskrzeli nie wymagające stosowania sztucznej wentylacji , żółtaczki patologiczne, diagnostyka i leczenie wybranych wad wrodzonych. Obejmujemy leczeniem wcześniaki i ciężko chore noworodki zapewniając im pobyt w inkubatorach. Oddział dysponuje inkubatorami, lampami do fototerapii; dodatkowym sprzętem medycznym jak kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne.

W wydzielonym Pododdziale Dializ, prowadzone są procedury zabiegowe takie jak: dializa otrzewnowa manualna oraz automatyczna, hemodializa, czy zabiegi plazmaferezy. Posiadamy nowoczesne aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej prowadzonej zarówno w oddziale jak i w domu pacjenta.

Zatrudniamy pediatrów będący dodatkowo specjalistami w zakresie różnych dziedzin medycyny. Doświadczenie zawodowe zdobyli w renomowanych ośrodkach pediatrycznych w kraju i zagranicą. Większość personelu pielęgniarskiego pracującego w Klinice posiada wyższe wykształcenie, specjalizację pediatryczną, neonatologiczną, nefrologiczną lub anestezjologiczną oraz kwalifikacje zdobyte na kursach np. dializoterapii.

Rodzice i opiekunowie naszych pacjentów są zachęcani, by przez całą dobę przebywali przy łóżku chorego, współpracując z zespołem lekarsko-pielęgniarskim. Obecność rodziców i opiekunów stwarza dziecku poczucie bezpieczeństwa. W Oddziale jest pokój zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki odpowiednie do wieku naszych pacjentów.

Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w Poradni Patologii Noworodka i Poradni Nefrologicznej.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-pediatrii-i-nefrologii

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+