szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Dariusz Marek Lebensztejn
e-mail:  dariusz.lebensztejn@umb.edu.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr hab. n. med. Janusz Semeniuk
tel.: +48 85 74 50 711


Sekretariat: mgr Kinga Czyrska,
e-mail: kln.gastroenterologia@udsk.pl

Telefony: +48 85 74 50 710, +48 85 742 22 71
Faks: +48 85 742 38 4

Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. o zdrowiu mgr plg. Urszula Chrzanowska
Telefon: +48 85 74 50 713

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 : +48 85 74 50 713

Odcinek Gastrologiczny::
Dyżurka lekarska: +48 85 7450 706
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 7450 707

Odcinek Alergologiczny:
Dyżurka lekarska: +48 85 7450 703
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 7450 705

Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach 7:30-15:00 pod numerami:
Rejestracja tel: 85 74 50 690,  85 74 50 502

Pokaż Certyfikaty Kliniki

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Pracownie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:

 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn, specjalista pediatra, specjalista gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej
 • dr hab. n. med. Beata Cudowska, , specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr n. med. Urszula Daniluk, , specjalista pediatra, specjalista immunologii klinicznej i gastroenterologii dziecięcej
 • dr n. med. Anna Bobrus-Chociej, specjalista pediatra, specjalista gastroenterologii dziecięcej
 • dr n. med. Grzegorz Siergiejko, specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • lek. Marta Flisiak-Jackiewicz w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Monika Kowalczuk-Krystoń,specjalista pediatra, specjalista gastroenterologii dziecięcej
 • lek. Artur Rycyk, , specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji gastroenterologii dziecięcej
 • dr hab. n. med. Janusz Semeniuk, specjalista pediatra, specjalista pulmonolog, specjalista gastroenterologii dziecięcej
 • dr n. med. Katarzyna Kondej-Muszyńska, specjalista pediatra, specjalista gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej
 • dr n. med. Elżbieta Matuszewska - specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr n. med. Elżbieta Żur-Jagusiak specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr n. med. Mirosława Uścinowicz, specjalista pediatra, specjalista gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej
 • lek. Bożena Olkowska, pediatra, specjalisat dermatolog
 • dr n. med. Ewa Botulińska - specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr n. med. Teresa Piotrowska - specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr n. med. Anna Płoszczuk - specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr n. med. Dorota Korol - specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr n. med. Danuta Rutkowska-Rogacz - specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr hab. n. med. Ewa Świebocka - specjalista pediatra, specjalista alergologii
 • dr n. med. Anna Trofimowicz - specjalista pediatra, specjalista alergologii
Rezydenci:
 • lek. Marta Dyszlatys - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Piotr Jakimiec - w trakcie specjalizacji z gastroenterologii
 • lek. Elena Jewsiejenko - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Tomasz Kania - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Martyna Kiryłowska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Anna Kopiczko - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Milena Krasnodębska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Magdalena Kucharska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Kamila Kwiatek- Średzińska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Dominika Laszczkowska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Magdalena Pawłowicz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Sylwia Stepnowska - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Milena Żochowska-Sobaniec - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Katarzyna Zdanowicz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Agata Rogowska - w trakcie specjalizacji z alergologii
 • lek. Karol Sienkiewicz- w trakcie specjalizacji z pediatrii, w trakcie studiów doktoranckich
 • lek. Natalia Wasilewska - w trakcie specjalizacji z pediatrii w trakcie studiów doktoranckich
 • lek. Aleksandra Filimoniuk - - w trakcie specjalizacji z pediatrii w trakcie studiów doktoranckich
Zespół pielęgniarski:
 • dr n. o zdrowiu mgr plg. Urszula Chrzanowska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg Mirosława Wasilewska – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • mgr plg. Agnieszka Borkowska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Chilimoniuk Ewa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Gawrylik Joanna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Grygoruk Katarzyna specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Kiszło Magdalena – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg Mioduszewska Dorota – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Ostaszewska Emilia specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Piech Mirosława – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Szmurło Małgorzata specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr ped, Licencjat plg. Tarasiuk Katarzyna specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Jarmińska Monika – w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg Sidorczuk Małgorzata specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Raczkowska Stanisława specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Żawaronek Halina specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg Bączyńska Anna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Pawluczuk Regina – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Matwiejuk Ewa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Jankowska Jolanta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Omieljaniuk Zofia – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Szczepańska Jolanta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Grochowska Edyta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Miłkowska Dorota – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Łapińska Małgorzata – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Pawluczuk Elżbieta - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg.Chwiećko Maria – specjalista w środowisku nauczania i wychowania
 • Starsza plg .Baranowska Ewa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Starsza plg. Wirkin Marzena
 • Licencjat plg. Bielawska Marzenna
 • Licencjat plg. Popławska Maria
 • Licencjat plg. Grodzka Karolina
 • Licencjat plg. Olechno Natalia
 • Licencjat plg. Zadrożniak Martyna
 • plg. Bąbczyńska Anna
 • plg. Karczewska Barbara
Pozostały personel:
 • Dietetyk: Ewa Samocik
 • Logopeda: mgr Agnieszka-Prus
 • Psycholog: mgr Marta Twarowska
 • Rejestratorka medyczna: Teresa Arciszewska tel.: +48 85 74 50 709
Laboratorium naukowe:
 • dr n. med Irena Werpachowska

 

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań W/w dokumenty należy zabrać na umówiona wizytę/ hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Poradnia Alergologiczna II

strona kliniki: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-alergii-pokarmowej/

tel.:+48 85 74 50 690

e-Rejestracja

Poradnia Gastrologiczna

strona kliniki: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-gastrologiczna/

tel.: +48 85 74 50 690

e-Rejestracja

Poradnia Dermatologiczna

strona kliniki: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-dermatologiczna/

tel.: +48 85 74 50 690

e-Rejestracja

Poradnia Żywieniowa

strona kliniki: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/6424-2/

tel.: +48 85 742 50 706

e-Rejestracja

Gabinet Diagnostyki Alergologicznej

tel: +48 85 7450 576

Zakres wykonywanych badań:

 • punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi natywnymi i wziewnymi
 • płatkowe testy skórne z alergenami pokarmowymi
 • płatkowe testy skórne z alergenami kontaktowymi (TRUE TEST)
 • wargowe próby prowokacji pokarmowej
 • doustne próby prowokacji pokarmowej (metodą otwartej i ślepej próby)
Gabinet  Badań Czynnościowych Układu Oddechowego (zlokalizowany w Klinice - V piętro):

tel: +48 85 7450 709

Zakres wykonywanych badań:

 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową
 • pletyzmografia całego ciała
 • ocena pojemności dyfuzyjnej płuc
 • pomiar oporu układu oddechowego metoda okluzji
 • impulsowa oscylometria
Gabinet Badań Czynnościowych Układu Oddechowego  (zlokalizowany w Poradni Alergologicznej - I piętro )

tel: 

Zakres wykonywanych badań:

 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową
 • test prowokacji oskrzelowej nieswoistej z histaminą
Gabinet  Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego:

 tel: +48 85 7450 709

Zakres wykonywanych badań:

 • pH-metria śródprzełykowa,
 • Impedancja elektryczna wielokanałowa z pH-metrią (MII-pH),
 • Manometria przełyku – metodą wysokiej rozdzielczości,
 • Manometria anorektalna – metodą wysokiej rozdzielczości.
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

tel: +48 85 7450 750

Zakres wykonywanych badań:

 • gastroskopia diagnostyczna
 • sigmoidoskopia diagnostyczna
 • kolonoskopia diagnostyczna
 • usuwanie ciał obcych
 • endoskopowe zakładanie gastrostomii.
Pracownia Badań Biochemicznych Przewodu Pokarmowego

tel:+48 85 7450 764

Zakres wykonywanych badań:

 • Przeciwciała IgG przeciw deamidowanym peptydom gliadyny (IgG –DGP/Ab) metodą ELISA
 • Przeciwciała IgG przeciw endomysium mięśni gładkich przewodu pokarmowego (IgG EmA) metodą immunofluorescencyjną
 • Test pilokarpinowy (stężenie jonów chlorkowych w pocie)
 • Test pilokarpinowy metodą konduktometryczną (Wescor)
 • Test Kerrego (cukry redukujące i nieredukujące w stolcu)
 • Elastaza w stolcu metodą ELISA
 • Test tolerancji laktozy (wodorowy test oddechowy)
 • Test tolerancji fruktozy (wodorowy test oddechowy)
 • Kwas pirogronowy we krwi
 • Test na fenyloketonurię( próba z FeCl3 )
 • Makroenzymy w surowicy metodą precypitacyjną:
  • Makro – AST
  • Makro - amylaza
  • Makro - lipaza
  • Makro - CK

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii UDSK specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego i schorzeń o podłożu alergicznym. Klinika posiada 30 łóżek, w tym 15 łóżek przeznaczonych dla dzieci ze schorzeniami gastroenterologicznymi i 7 łóżek przeznaczonych dla dzieci z problemami alergologicznymi. Pozostałe 8 łóżek przeznaczone jest do leczenia dzieci z problemami ogólno-pediatrycznymi. W Klinice funkcjonuje również Pracownia Endoskopowa Przewodu Pokarmowego, Gabinet Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego i Układu Oddechowego, Gabinet Diagnostyki Alergologicznej, Pracownia Badań Biochemicznych Przewodu Pokarmowego i Gabinet USG. Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w Poradniach należących do Kliniki: Gastroenterologicznej, Alergologicznej i Dermatologicznej i Żywieniowej (program domowego żywienia dojelitowego).

W Klinice i przyklinicznych Poradniach Specjalistycznych zatrudnieni są pediatrzy będący dodatkowo specjalistami w zakresie różnych dziedzin medycyny (gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, alergologii, pulmonologii, immunologii klinicznej i dermatologii). Zatrudnieni są również: psycholog, logopeda i dietetyk. Doświadczenie zawodowe zdobywali w renomowanych ośrodkach pediatrycznych w kraju i zagranicą. W zespole pielęgniarskim zatrudnionym w Klinice pracuje wiele osób z wyższym wykształceniem, posiadających specjalizację pediatryczną.

Klinika prowadzi nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z chorobami przewodu pokarmowego m. in. z chorobą refluksową przełyku, zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, nietolerancjami pokarmowymi, celiakią, zapaleniem błony śluzowej żołądka i chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), z uwzględnieniem leczenia biologicznego, ostrymi i przewlekłymi zapaleniami trzustki, zaparciem i nietrzymaniem stolca. W Klinice hospitalizowani są też pacjenci z patologią wątroby i dróg żółciowych (m.in. niealkoholowa choroba stłuszczenia wątroby, hiperbilirubinemie czynnościowe, cholestazy, kamica żółciowa i inne patologie dróg żółciowych, autoimmunizacyjne zapalenia wątroby, metaboliczne choroby wątroby, wirusowe zapalenia wątroby), wykonywana jest biopsja wątroby. Hospitalizowane są również dzieci wymagające leczenia żywieniowego i z zaburzeniami karmienia(opieka zespołu ds. trudności w karmieniu).

W zakresie alergologii diagnozujemy i leczymy dzieci: z alergią na pokarmy, na leki, z atopowym zapaleniem skóry,alergią kontaktową, pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym, astma oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-pediatrii-gastroenterologii-i-alergologii-dzieciecej

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+