Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK wiodącym ośrodkiem w kraju

Zdjęcie przedstawia doktora tomasza guszczyna siedzącego za biurkiem w gabinecie