szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Kierownik:
Dr hab. n. med. Artur Sulik- adiunkt, specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne
e-mail: artur.sulik@umb.edu.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
Lek. Katarzyna Krawczuk – specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne.
e-mail: 


Sekretariat: Grażyna Dzienisik
e-mail:  kloz@umb.edu.pl

Telefony: +48 85 74 50 685
Faks: +48 85 74 50 685

Dyżurka lekarska : +48 85 74 50 678, +48 85 74 50 693

Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 672

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • Dr hab. n . med. Dorota Rożkiewicz – specjalista pediatra
 • Dr. n. med. Ewa Róża Wasilewska - specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne
 • Dr n. med. Beata Zapolska - specjalista pediatra, specjalista onkologia i hematologia dziecięca
 • Dr n.med. Kacper Emil Toczyłowski- specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
 • Lek. Paulina Potocka - specjalista pediatra
Rezydenci:
 • Lek. Marta Wozińska- Klepadło- w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Ewa Bojkiewicz- w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Iryna Krupienko- w trakcie specjalizacji z pediatrii.
Zespół pielęgniarski:
 • Mgr plg. Jolanta Sadowska- pielęgniarka oddziałowa- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Jolanta Kopeć- zastępca pielęgniarki oddziałowej- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Eugenia Czołomiej - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Anna Perkowska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Anna Różycka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Licencjat plg.- Agata Aniśko- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg.- Iwona Jurczuk- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg.- Katarzyna Klej - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg.- Joanna Kościuczuk - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg.- Wioleta Kotuk - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg.- Marta Organek - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg.- Jolanta Ratyńska - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego
 • Licencjat plg.- Anna Sadowska - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Ewa Artemiuk- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Ewa Bierć- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Maria Kobeszko- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Janina Kondraciuk- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Maria Kowejsza- specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania
 • Anna Madej- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Anna Wilczyńska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Starsza pielęgniarka - Marta Lutostańska
 • Starsza pielęgniarka - Marta Szymańska
 • Starsza pielęgniarka - Grażyna Konopko

Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci

strona poradni: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-chorob-zakaznych/

tel.: +48 85 74 50 675

e-Rejestracja

Prowadzimy diagnozowanie i leczenie dzieci, w wieku od 0 do 18 roku życia, z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej, wymagającej leczenia w warunkach izolacji. Udzielamy konsultacji specjalistycznych innym jednostkom klinicznym UDSK. Leczymy dzieci:

 • z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego o różnej etiologii,
 • z powikłaniami powszechnych chorób zakaźnych dzieci (np., ospy wietrznej, rumienia nagłego, rumienia zakaźnego, mononukleozy zakaźnej, różyczki, odry, płonicy etc.),
 • z zakażeniami pasożytniczymi (w tym toksoplazmoza wrodzona)
 • z ostrą patologią zakaźną wątroby,
 • z zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii,
 • z zakażeniami uogólnionymi (posocznica) o różnej etiologii,
 • z zakażeniami odkleszczowymi (kleszczowe zapalenie mózgu, neuroborelioza),
 • współpracujemy ze specjalistycznymi zespołami medycznymi innych klinik UDSK w zakresie interdyscyplinarnego leczenia pacjentów, ze złożonymi problemami medycznymi.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-obserwacyjno-zakazna-dzieci