szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Kierownik:
Dr hab. n. med. Artur Sulik – specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne
e-mail: artur.sulik@umb.edu.pl


Zastępca Kierownika Kliniki:
Lek. Katarzyna Krawczuk – specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne.
e-mail: 


Sekretariat: Grażyna Dzienisik
e-mail:  kloz@umb.edu.pl

Telefony: +48 85 74 50 685
Faks: +48 85 74 50 685

Dyżurka lekarska : +48 85 74 50 678, +48 85 74 50 693

Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 672

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza
 • Działalność naukowa i dydaktyczna

Zespół lekarski:
 • Dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz - specjalista pediatra
 • Dr n. med. Ewa Róża Wasilewska - specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne
 • Dr n. med. Beata Zapolska - specjalista pediatra, specjalista onkologia i hematologia dziecięca
 • Dr n. med. Kacper Emil Toczyłowski - specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
 • Lek. Paulina Potocka - specjalista pediatra
 • Lek. Nikolina Liwoch-Nienartowicz - specjalista pediatra
Rezydenci:
 • Lek. Marta Wozińska - Klepadło- w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Ewa Bojkiewicz - w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Iryna Krupienko - w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Marta Barszcz - w trakcie specjalizacji z pediatrii.
 • Lek. Karolina Maria Nartowicz  - w trakcie specjalizacji z pediatrii.
Zespół pielęgniarski:
 • Mgr plg. Jolanta Sadowska - pielęgniarka oddziałowa- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Jolanta Kopeć - zastępca pielęgniarki oddziałowej- specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Mgr plg. Eugenia Czołomiej - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Anna Perkowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Anna Różycka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Mgr plg. Iwona Jurczuk - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Agata Aniśko - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Katarzyna Klej - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Joanna Kościuczuk - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Wioleta Kotuk - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Marta Organek - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Licencjat plg. Jolanta Ratyńska - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego
 • Licencjat plg. Anna Sadowska - specjalista  w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Ewa Artemiuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Ewa Bierć - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Maria Kobeszko - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Janina Kondraciuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Maria Kowejsza - specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania
 • Anna Madej - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Anna Wilczyńska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Starsza pielęgniarka Marta Lutostańska
 • Starsza pielęgniarka Marta Szymańska
 • Starsza pielęgniarka Grażyna Konopko

Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci

strona poradni: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/poradnia-chorob-zakaznych/

tel.: +48 85 74 50 675

e-Rejestracja

Prowadzimy diagnozowanie i leczenie dzieci, w wieku od 0 do 18 roku życia, z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej, wymagającej leczenia w warunkach izolacji. Udzielamy konsultacji specjalistycznych innym jednostkom klinicznym UDSK. Leczymy dzieci:

 • z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego o różnej etiologii,
 • z powikłaniami powszechnych chorób zakaźnych dzieci (np., ospy wietrznej, rumienia nagłego, rumienia zakaźnego, mononukleozy zakaźnej, różyczki, odry, płonicy etc.),
 • z zakażeniami pasożytniczymi (w tym toksoplazmoza wrodzona)
 • z ostrą patologią zakaźną wątroby,
 • z zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii,
 • z zakażeniami uogólnionymi (posocznica) o różnej etiologii,
 • z zakażeniami odkleszczowymi (kleszczowe zapalenie mózgu, neuroborelioza),
 • współpracujemy ze specjalistycznymi zespołami medycznymi innych klinik UDSK w zakresie interdyscyplinarnego leczenia pacjentów, ze złożonymi problemami medycznymi.

 logo UMB

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-obserwacyjno-zakazna-dzieci

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+