Kampania dotycząca czynnościowego bólu brzucha u dzieci

Kampania dotycząca czynnościowego bólu brzucha u dzieci – wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwo Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) dedykowana propagowaniu wiedzy na temat tego schorzenia, kierowana do rodziców dzieci zmagających się z tym częstym problemem zdrowotnym.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronie: kampania dotycząca czynnościowego bólu brzucha u dzieci