Dzień Pielęgniarki i Położnej

Zdjęcie przedstawia stetoskop, długopis i fragment komputera oraz napis Dzień pielęgniarki i położnej

W dniu 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, który ma na celu uhonorowanie pracy i zaangażowania Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych w opiece nad pacjentami.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa zatrudnia 417 Pielęgniarek i Pielęgniarzy oraz 3 położne. Tytuł magistra pielęgniarstwa posiadają 293 osoby (70%), specjalizację – 343 osoby (82%), w tym tytuł magistra i specjalizację 257 osób (62%).

Pielęgniarki i Pielęgniarze oraz Położne świadczą pracę na rzecz pacjenta w 15 oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych oraz w pracowniach, zakładach diagnostycznych i Centralnej Sterylizacji.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej to szczególna okazja do złożenia całej grupie zawodowej Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych – a szczególnie tym, pracującym w naszym Szpitalu, serdecznych życzeń i podziękowań.

Na ręce wszystkich Pań Pielęgniarek, Położnych i Panów Pielęgniarzy pracujących w naszym szpitalu, Dyrekcja składa podziękowania za trud, oddanie i cierpliwość w codziennej pracy i opiece nad naszymi Pacjentami. Niech każdy dzień dostarcza Państwu wiele radości i optymizmu, a wykonywana praca przynosi satysfakcję.