Dr hab. Jacek Janica odebrał medal za zasługi dla rozwoju polskiej ultrasonografii

Doktor Jacek Janica odbiera z rąk Prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego medal za zasługi dla rozwoju ultrasonografii.

Dr hab. n. med. Jacek Janica – Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej UDSK odebrał z rąk Prezesa Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego medal za zasługi dla rozwoju polskiej ultrasonografii.

Uroczyste wręczanie odznaczenia miało miejsce podczas XVI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, które odbyło się w dniach 07-09.09 w Bydgoszczy.

W trakcie Zjazdu naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych zajmowali się będą zagadnieniami szeroko pojętej diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu, ginekologii, urologii, pediatrii, endokrynologii i innych dziedzin medycyny. Szczególną uwagę poświęcono nowym technikom diagnostycznym obejmującym m.in. zastosowanie środków kontrastowych oraz badań elastograficznych metodą fali ścinającej o różnym zastosowaniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu był dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK.