Dr hab. Jacek Janica odebrał medal za zasługi dla rozwoju polskiej ultrasonografii

Doktor Jacek Janica odbiera z rąk Prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego medal za zasługi dla rozwoju ultrasonografii.