Flaga Polski
Godło Polski
Logo Ministerstwa Zdrowia Godło Polski i niebieski tekst MZ

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w 2021 roku zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Całkowitą wartość zadania – 548 204,76 zł.

w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 100% – 548 204,76 zł.

Z otrzymanej dotacji zakupiono w 2021 roku aparaturę medyczną z przeznaczeniem do Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci:

  • Aparat echokardiograficzny Philips EPIQ – o wartości 339 120,00 zł.
  • Analizator do pomiaru gazów oddechowych – o wartości 95 857,11 zł.
  • Urządzenie do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów w obecności pacjenta – o wartości 113 227,65 zł