szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Darowizny

Darowizny na rzecz UDSK

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku jest pełno-profilowym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.  W 16 klinikach i oddziałach hospitalizowanych jest rocznie ponad 20 tys. osób,  a w 35 poradniach specjalistycznych leczy się prawie 140 tys. pacjentów.

Realizacja tak dużej liczby procedur wysokospecjalistycznych wymaga stałego dostępu do profesjonalnego i bezawaryjnego sprzętu. Mając na uwadze trudną sytuację finansową całej służby zdrowia, poszukujemy wsparcia i pomocy w finansowaniu zakupu sprzętu medycznego dla naszej placówki. Zwracamy się do darczyńców mogących wesprzeć nasze funkcjonowanie. Możecie Państwo przekazać także dla naszych małych pacjentów zabawki oraz materiały plastyczne, które na pewno sprawią, że na twarzach dzieci zagości uśmiech.

Z góry dziękujemy za Państwa wsparcie, wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi nam zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w pomoc naszym małym pacjentom.

  • Darowizna rzeczowa
  • Darowizna pieniężna
  • Zbiórki darów
  • Darowizna produktów leczniczych

Uprzejmie prosimy o przekazywanie zabawek, które można zdezynfekować ze względu na warunki sanitarno – epidemiologiczne. Należy pamiętać, że dzieci przebywające w Szpitalu wymagają specjalnych warunków i opieki. Szczególnie dotyczy to Klinik, gdzie pacjenci mają obniżoną odporność (Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii lub Klinika Obserwacyjno- Zakaźna).

Mile widziane będą zabawki edukacyjne (gry planszowe, puzzle, klocki itp.) oraz wszelkie materiały plastyczne (kredki, bloki rysunkowe, kolorowanki, flamastry itp.).

Jeśli zechcą Państwo przekazać upominki naszym pacjentom  lub mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z nami: kancelaria@udsk.pl lub dsk@umb.edu.pl.

W przypadku innych darowizn rzeczowych (sprzętu medycznego, wyposażenia, sprzętu AGD itp. itd.) prosimy o kontakt z Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych: wojciech.roszkowski@udsk.pl.  

Dary w postaci środków finansowych przekazywanych przez ofiarodawcę należy wpłacić na konto Szpitala:

BGK 98 1130 1059 0017 3218 7720 0001

Wpłaty w innych walutach prosimy przekazywać na poniższy rachunek:

IBAN: PL 98 1130 1059 0017 3218 7720 0001

Organizacja zbiórki darów dla UDSK

Zbiórkę darów dla naszego Szpitala/ dzieci przebywających w UDSK możecie Państwo zorganizować w miejscu pracy, w szkole lub w dowolnie innym punkcie. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt w celu omówienia potrzeb dzieci, terminu i warunków organizacji atrakcji dla małych pacjentów: kancelaria@udsk.pl.

Przedmiotem darowizny mogą być tylko produkty lecznicze dopuszczone do obrotu  w Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu przekazania produktu leczniczego uprzejmie prosimy o kontakt z Kierownikiem Apteki Szpitalnej w celu omówienia szczegółów przekazania: apteka@udsk.pl.

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+