Ciąg dalszy modernizacji UDSK…

Wizualizacja przedstawiająca nowy budynek poradni oraz z otoczeniem

W naszym szpitalu rozpoczyna się realizacja dwóch projektów budowlanych w wartości około 240 milionów złotych.

Przedmiotem pierwszej inwestycji będzie budowa i wyposażenie budynku poradni specjalistycznych oraz dokończenie remontu i modernizacji szpitala (koszt 228 mln zł – środki z Funduszu Medycznego). Obecnie szpital ma już opracowaną koncepcję architektoniczną nowych poradni i zleca opracowanie projektu budowlanego obiektu. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej w następnym roku, zakończenie zaplanowane zostało do 2028 roku.

Nowy blok poradni będzie miał ok. 5 tys. mkw. powierzchni. Na podziemnej kondygnacji znajdzie się parking. Budynek będzie połączony ze szpitalem specjalnym łącznikiem na wysokości 1 piętra.

W ramach tej inwestycji zaplanowana są także n/w zadania:

 • wymiana 4 wind w bloku łóżkowym
 • modernizacja i doposażenie Klinika Rehabilitacji Dziecięcej wraz z poszerzeniem bazy łóżkowej
 • modernizacja i wyposażenie Bloku Operacyjnego
 • przeniesienie i modernizacja Apteki Szpitalnej z Pracownią Przygotowania Cytostatyków
 • przeniesienie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 • modernizacja i doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 • termomodernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej
 • wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej
 • modernizacja węzła cieplnego, przyłączy elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych
 • przebudowa ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych
 • zagospodarowanie terenu z modernizacją dróg wewnętrznych
 • zakupy sprzętu i aparatury medycznej

Tak szeroki zakres potrzeb wynika z przestarzałej infrastruktury eksploatowanej intensywnie od czasu rozpoczęcia działalności leczniczej w budynku szpitala.

Drugi projekt – już trwa jego realizacja – to nadbudowa dodatkowej kondygnacji budynku E (nad holem głównym), która będzie w całości przeznaczona na cele dydaktyczne (sale seminaryjne, szatnie, sanitariaty studentów). To inwestycja finansowana i prowadzona przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (koszt 11 mln zł).

Prace budowlane rozpoczęły się w końcu maja. Po zakończeniu wzmacniania konstrukcji (przełom czerwca i lipca) rozpocznie się właściwa nadbudowa piętra. Zostanie odkryty dach i rozpocznie się montaż modułowych elementów nowych pomieszczeń.

Dzięki tej inwestycji w szpital zyska ok. 600 mkw. powierzchni przeznaczonej wyłącznie na potrzeby studentów. Będzie tu m.in. sala wykładowa na 60 osób oraz cztery sale seminaryjne każda na ok. 30 osób. Termin zakończenia prac wyznaczono na styczeń 2025 r.