Postępowanie konkursowe nr 3/05/2023 z dnia 15.05.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego Ogłoszenie o wynikach konkursu

Postępowanie konkursowe nr 2/04/2023 z dnia 14.04.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Ogłoszenie o wynikach konkursu

Postępowanie konkursowe nr 1/03/2023 z dnia 22.03.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego Ogłoszenie o wynikach konkursu

Postępowanie konkursowe nr 11/11/2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego w folderze skompresowanym .zip Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia…

Postępowanie konkursowe nr 10/10/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego w folderze skompresowanym .zip Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu