Rezonans Magnetyczny

Rezonans Magnetyczny – opis badania

Badanie rezonansu magnetycznego (MR) polega na wykorzystaniu rezonansowego oddziaływania fal o częstotliwości radiowej na protony znajdujące się w polu magnetycznym i rejestracji związanych z tym zjawisk energetycznych. W czasie obrazowania ciała ludzkiego procesy te dotyczą głównie protonów wodoru.

Pacjenta umieszcza się w polu magnetycznym aparatu rezonansu magnetycznego, gotowe obrazy przekrojów podłużnych i poprzecznych ciała pacjenta lekarz ogląda na monitorze komputera.

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną.

Warunki wykonania badania zapisane są w komputerze rezonansu magnetycznego w postaci protokołów ustalonych dla badań poszczególnych okolic ciała.

 • Na badanie rezonansu magnetycznego pacjent ambulatoryjny zapisuje się w rejestracji ZDO UDSK na podstawie skierowania, pacjent hospitalizowany ma umówiony termin badania przez lekarza oddziału
 • Pacjent ambulatoryjny zgłasza się w dniu wyznaczonego badania do rejestracji ze skierowaniem
 • Zostaje poinformowany przez rejestratorkę, w którym gabinecie zostanie wykonane badanie
 • Wykonywanie rezonansu magnetycznego u niemowląt i małych dzieci wymaga znieczulenia ogólnego w takich przypadkach wymagana jest bezwzględnie kwalifikacja anestezjologiczna oraz wypełnienie przez rodzica/opiekuna karty znieczulenia
 • Pacjenci oddziałów UDSK, przyjmowani są zgodnie z wcześniej ustalonym terminem
 • Technik elektroradiologii, obsługujący pracownię przyjmuje pacjenta, sprawdza zgodność danych ze skierowaniem
 • Badanie wykonywane jest zgodnie z wiedzą medyczną i przesyłane na opisową stacje lekarską, gdzie radiolog po przeanalizowaniu, dokonuje opisu badania
 • Po wykonanym badaniu pacjent informowany jest o terminie odbioru wyniku badania

Badania rezonansu magnetycznego wykonywane bez lub ze wzmocnieniem kontrastowym – po padaniu dożylnym środka paramagnetycznego Gadovist w dawce 0,1ml/kg masy ciała.

Warunki wykonania badania zapisane są w komputerze rezonansu magnetycznego w postaci specjalnych programów ustalonych dla danego badania.

Przygotowanie pacjenta do badania Rezonansu Magnetycznego:

 • Należy przeprowadzić wywiad z pacjentem i rozważyć, czy w ciele pacjenta nie znajdują się elementy metaliczne, które uniemożliwią wykonanie badania lub mogą wywoływać pojawienie się artefaktów pogarszających jakość obrazowania
 • Należy uprzedzić pacjenta o efektach akustycznych związanych z pracą systemu gradientowego oraz zwrócić uwagę na konieczność nieporuszania się podczas trwania poszczególnych sekwencji badania – niektórzy pacjenci, niekoniecznie mali, mogą wymagać znieczulenia ogólnego podczas badania, ażeby wyeliminować artefakty ruchowe, które znacząco mogą wpłynąć na jakość obrazów, a tym samym ograniczyć wartość diagnostyczną
 • Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania do badania, nie musi być na czczo

Przygotowanie do badania rezonansu magnetycznego
z kontrastem:

 • Wykonać badanie poziomu kreatyniny we krwi (ważność wyniku 7 dni)
 • Wymagana jest znajomość aktualnej wagi ciała
 • 2 godziny przed badaniem MR nie należy przyjmować pokarmów stałych, nie powstrzymywać się od picia płynów
 • W przypadku badania w znieczuleniu ogólnym należy pozostać na czczo i bez przyjmowania płynów, co najmniej 6 godzin przed badaniem
 • Dzieci wymagające badania w znieczuleniu ogólnym muszą być zakwalifikowane przez lekarza anestezjologa nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż dobę przed badaniem. Bez kwalifikacji dziecko nie będzie poddane znieczuleniu. Kwalifikacje odbywają się od pon. do pt. w godz. 9-14. Kontakt pod nr tel. 85 7450695
 • Należy zabrać ze sobą wyniki wcześniejszych badań obrazowych (zdjęcia, płytki RTG, USG, TK i MR wraz z opisami badań) oraz dokumentację z przebiegu leczenia (karty informacyjne, wypisowe, wyniki badań)
 • Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy badania

Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z:

 • Żadnymi metalowymi przedmiotami (np. klucze, breloczki itp.), gdyż te mogą zostać przyciągnięte przez magnes i spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta
 • Z magnesem, zegarkiem oraz z kartami magnetycznymi (karty bankomatowe, kredytowe itp.), gdyż te mogą ulec rozmagnesowaniu
 • Wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu (np. w przypadku badania oczodołów należy zmyć makijaż, w którym znajdują się drobiny metali kolorowych)

Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała. Badania nie wykonuje się u osób mających wszczepiony rozrusznik serca oraz pooperacyjne metalowe klipsy na tętniakach w mózgowiu.