Pomiar Poziomu Glukozy We Krwi Za Pomocą Glukometru – Informacja Dla Rodziców Hospitalizowanego Dziecka

Pomiar Poziomu Glukozy We Krwi Za Pomocą Glukometru – Informacja Dla Rodziców Hospitalizowanego Dziecka – opis badania

Cel badania- ocena wartości glikemii

Przygotowanie i wykonanie badania

  • Badanie polega na pobraniu krwi włośniczkowej z nakłutej opuszki palca
  • Standardowy profil glikemii wykonujemy co najmniej dwukrotnie w ciągu doby; rano 8 godzin po spożyciu ostatniego posiłku) oraz 2 godziny po posiłku. O ilości koniecznych pomiarów decyduje lekarz.
  • Przed badaniem pacjent powinien mieć starannie umyte całe powierzchnie dłoni ciepłą wodą z mydłem, bez użycia środków dezynfekcyjnych, następnie  dokładnie osuszone, najlepiej jednorazowym ręcznikiem.
  • Pielęgniarka nakłuwa opuszkę palca, pobiera kropelkę krwi do badania i zabezpiecza opuszkę gazikiem.

Żeby zabieg był bezpieczny i niebolesny stosowane są  jednorazowe sterylne i automatyczne nakłuwacze.