Pobieranie Moczu Na Dobową Zbiórkę Moczu (DZM)

Pobieranie Moczu Na Dobową Zbiórkę Moczu (DZM) – opis badania

Przebieg  badania jest ściśle monitorowany przez dyżurujące pielęgniarki.

  • W przypadku DZM pacjent jest informowany o tym , że dobowa zbiórka moczu rozpoczyna się rano po opróżnieniu pęcherza moczowego i odrzuceniu pierwszej porannej porcji moczu.
  • Pacjent otrzymuje dokładną informację dotyczącą miejsca i pojemnika w który będzie zbierany mocz.
  • Gdy pacjent jest małym dzieckiem przy zbieraniu moczu do pojemnika towarzyszy pielęgniarka, lub wcześniej poinstruowany rodzic.
  • Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki i dalej zbierać mocz do czystego naczynia.
  • Ostatnią porcją kończącą zbiórkę moczu jest porcja ranna z dnia następnego.
  • Po dołączeniu ostatniej porcji mocz należy starannie wymieszać, zmierzyć objętość zgromadzonego moczu, a następnie próbkę o objętości 50 – 100 ml dostarczyć do laboratorium. (wykonuje pielęgniarka)