Pobieranie Krwi u Dziecka

Pobieranie Krwi u Dziecka – opis badania

  • Przed pobraniem krwi do badań laboratoryjnych pacjent powinien pozostawać przez ok 12 godzin na czczo i w tym czasie nie powinien przyjmować żadnych płynów i posiłków.
  • U noworodków i niemowląt pobranie krwi może odbyć się po 4 h od ostatniego karmienia.
  • Powyższe zakresy godzin mogą ulec zmianie na zlecenie lekarza np. tryb pilny
  • Pobranie powinno odbyć się o określonej porze dnia, zwykle jeśli nie ma specjalnych wymagań między godz. 6.00 a 9.00 rano.
  • Pobranie odbędzie się z użyciem zestawu jednorazowego z zastosowaniem zasad aseptyki.
  • O wyborze miejsca wkłucia decyduje personel pielęgniarski.
  • Pobranie krwi dla noworodka, niemowlęcia lub dziecka małego lub pobudzonego najczęściej odbywa się przez 2 pielęgniarki.
  • W celu minimalizacji stresu wskazane jest wcześniejsze psychiczne przygotowanie dziecka starszego przez rodzica a gdy nie ma takiej możliwości to przez personel lekarski lub pielęgniarski.
  • Jeżeli rodzice wyrażają wolę, mogą być obecni podczas pobierania krwi u dziecka.