Pobieranie Kału Do Badania 

Pobieranie Kału Do Badania – opis badania

Cel pobierania kału – diagnostyczny

PRZYGOTOWANIE

Dziecko nie musi być pozostawione na czczo, jeżeli pacjent jest małym dzieckiem pobranie materiału jest wykonywane przez pielęgniarkę lub poinstruowanego rodzica

Pobranie:

  • Ze świeżo oddanego kału, łopatką przytwierdzoną do pokrywki pojemnika na kał jest pobierana próbka kału wielkości orzecha włoskiego lub 2-3 ml płynnego kału.
  • Materiał jest pobierany z różnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o zmienionym wyglądzie (ropa, krew, śluz).
  • Do badań parazytologicznych kał jest pobierany 3 – krotnie, ( w odstępach 3-4 dniowych).