Pielografia Zstępująca

Pielografia Zstępująca – opis badania

Badanie rentgenodiagnostyczne układu moczowego polegające na podaniu przez nefrostomię (założony przez chirurga dren do miedniczki nerkowej przez powłoki skórne) rozcieńczonego roztworu środka cieniującego, np. niejonowy ULTRAVIST 370 oraz ocenie wykonanych zdjęć.

Powyższe badanie wykonywane jest najczęściej w celu oceny skuteczności zakładanej przetoki moczowo- skórnej w przypadku wad układu moczowego.