Pełne Badanie Urodynamiczne (Cystometria) – Przygotowanie Do Badania

Pełne Badanie Urodynamiczne (Cystometria) – Przygotowanie Do Badania – opis badania

Cystometria jest badaniem inwazyjnym, możliwym do przeprowadzenia w każdym wieku przy odpowiedniej współpracy dziecka i opiekunów. Polega na ocenie czynności dolnego odcinka dróg moczowych, od których zależy prawidłowe gromadzenie moczu i opróżnianie pęcherza moczowego i pozwala dokładnie określić rodzaj zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych i ustalić przyczynę zaburzeń oddawania moczu, moczenia nocnego i dziennego.

Aparat do wykonywania badania urodynamicznego jest podłączony do komputera, który dokonuje analizy danych i przedstawia je w formie wykresu i danych liczbowych. Badanie odbywa się na specjalnym do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu, w intymnej i w miarę bezstresowej dla pacjenta atmosferze.

Dziecku rozebranemu do połowy (dolna połowa ciała) podaje się środek znieczulający miejscowo w postaci żelu. Następnie przez cewkę moczową zakłada cewnik do pęcherza moczowego i dokonuje pomiaru objętości wypływającego moczu. Drugi, podobny cewnik, badający zakłada pacjentowi do odbytnicy.

Pierwsza faza badania polega na powolnym wypełnianiu pęcherza moczowego solą fizjologiczną poprzez cewnik założony do pęcherza moczowego, aż do momentu odczuwania przez pacjenta uczucia parcia na mocz.

Druga faza badania (analiza ciśnienia – przepływu) polega na ocenie zmian ciśnień i pomiaru strumienia moczu w trakcie mikcji.
W czasie całego badania prowadzi się zapis uzyskiwanych wyników.

PRZYGOTOWANIE DO CYSTOMETRII

2-3 dni przed badaniem należy wykonać badanie ogólne moczu, które aby badanie mogło być wykonane musi być prawidłowe.

W DNIU PORZEDZAJACYM BADANIE

ok. godz. 16.00-18.00 należy doprowadzić do wypróżnienia:

 W tym celu:

 • dzieciom do 1 r.ż.  można podać doodbytniczo czopek glicerynowy,
 • u dzieci starszych należy wykonać lewatywę (gotowy preparat do nabycia w aptece – ENEMA),
 • dzieci z pęcherzem neurogennym lub problemem zaparć wymagają wykonania lewatyw przez 3 kolejne dni poprzedzające badanie

W DNIU BADANIA

 1. rano należy podać dziecku leki przeciwbakteryjne  o ile lekarz kierujący na badanie tak zalecił.(
 2. w dniu badania należy jeść lekkostrawne posiłki, a wypijane napoje nie powinny być gazowane w ilości takiej jak zwykle.
 3. dzieci powinny w domu oddać mocz po nocy!
 4. W dniu badania należy wykonać dokładna toaletę krocza
 5. na badanie należy zgłosić się z aktualnym prawidłowym wynikiem badania ogólnego moczu, całą dotychczasowa dokumentacje medyczną i wypełnionym dzienniczkiem mikcji (jeżeli był zlecony).
 6. ważna jest informacja o rodzaju i dawkach stosowanych aktualnie leków u dziecka.
 7. Wskazane jest posiadanie zapasowej bielizny, skarpetek
 8. W przypadku pojawienia się objawów dyzurycznych w ciągu kilku dni po badaniu lub podwyższonej temperatury ciała należy wykonać badanie ogólne moczu

UWAGA: Uczulenie na latex zgłaszamy przed badaniem urodynamicznym.

POSTĘPOWANIE PO BADANIU

Po badaniu dziecko otrzymuje leki przeciwbakteryjne  o ile lekarz prowadzący tak zalecił.