Fistulografia

Fistulografia

Badanie rentgenodiagnostyczne przetoki, polegające na podaniu środka cieniującego Ultravist 370 przez cewnik założony do stwierdzonej w badaniu klinicznym przetoki i ocenie jej penetracji i łączności z obrazowanymi strukturami ciała.