Densytometria

Densytometria – opis badania

Wymagana jest pisemna, świadoma zgoda pacjenta i/lub rodzica/opiekuna prawnego/ faktycznego.

Do większości badań densytometrycznych nie należy specjalnie się przygotowywać, jednak należy zastosować się do poniższych wskazówek:

  • pacjent musi być co najmniej 5 dni po: wykonanym wcześniej badaniu rentgenowskim z użyciem środków cieniujących (kontrastu, w tym również badanie KT i badanie z kontrastem barytowym) i ok. 5 dni po badaniach z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych – tj. po badaniach z zakresu medycyny nuklearnej; jeśli w/w badania były wykonywane.