Badanie Kontrastowe Portu Założonego Do Krążenia Centralnego

Badanie Kontrastowe Portu Założonego Do Krążenia Centralnego – opis badania

Badanie rentgenodiagnostyczne polegające na podaniu środka kontrastowego niejonowy Ultravist 370, Iomeron 400, przez cewnik założony do krążenia centralnego, najczęściej do żyły głównej górnej, żyły udowej i głównej dolnej, do żyły nadobojczykowej oraz ocenie jego drożności jak też obecności ewentualnego braku prawidłowego przepływu, jego nieszczelności.

Badanie takie wykonywane jest najczęściej u pacjentów onkologicznych, OIT-u , u których port założony jest do podawania drogą donaczyniową dużej ilości leków lub podczas żywienia parenteralnego.