Badanie Kontrastowe Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego

Badanie Kontrastowe Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego – opis badania

Badanie jest metodą rentgenodiagnostyczną przełyku, żołądka oraz początkowego odcinka jelita cienkiego, wykonywaną w celu oceny obecności odpływu żołądkowo- przełykowego, przy podejrzeniu wady budowy górnego odcinka przewodu pokarmowego lub stwierdzeniu zmian w górnym odcinku p. pokarmowego, towarzyszących innym chorobom, jak również kontrola po zabiegach operacyjnych zarośnięcia przełyku lub zamknięcia przetoki przełykowo-tchawiczej.

Na badanie pacjent zgłasza się w umówionym terminie, na czczo, ze skierowaniem. Badanie to wykonuje lekarz radiolog.