Ambulatoryjna Urodynamika

AMBULATORYJNA URODYNAMIKA

Cystometria jest badaniem inwazyjnym, możliwym do przeprowadzenia w każdym wieku przy odpowiedniej współpracy dziecka i opiekunów. Badanie urodynamiczne polega na ocenie czynności dolnego odcinka dróg moczowych, od których zależy prawidłowe gromadzenie moczu i opróżnianie pęcherza moczowego. Pozwala dokładnie określić rodzaj zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych i ustalić przyczynę zaburzeń oddawania moczu, moczenia nocnego i dziennego.

Ambulatoryjna urodynamika to wielogodzinne ( kilka, kilkanaście do 24h) badanie urodynamiczne, które wydaje się stwarzać dużo bardziej fizjologiczne warunki badania w stosunku do konwencjonalnej urodynamiki. Pozwala odtworzyć to, co dzieje się w życiu codziennym dziecka w czasie kilku, kilkunastu do 24 godzin, w dzień i w nocy.

Dziecku rozebranemu do połowy (dolna połowa ciała) podaje się środek znieczulający miejscowo w postaci żelu. Następnie przez cewkę moczową zakłada cewnik do pęcherza moczowego i dokonuje pomiaru objętości wypływającego moczu. Drugi, podobny cewnik, badający zakłada pacjentowi do odbytnicy. Następnie cewniki zostaną podłączone do małego aparatu wielkości „walkmana”, z którym dziecko będzie chodzić przez kilka do kilkunastu godzin.

Pęcherz jest wypełniany fizjologicznie moczem z właściwą sobie temperaturą i składem oraz z naturalną szybkością. W tym czasie aparat prowadzi zapis uzyskiwanych wyników. Po upływie tego czasu dziecko zostanie poproszone do Pracowni Urodynamicznej, gdzie aparat zostanie zdjęty i dokonany zostanie odczyt zapisanych wyników.

PRZYGOTOWANIE DO CYSTOMETRII

2-3 dni przed badaniem należy wykonać badanie ogólne.

Aby badanie mogło być wykonane wynik badania ogólnego moczu musi być prawidłowy.

W DNIU PORZEDZAJACYM BADANIE

ok. godz. 16.00 – 18.00 należy doprowadzić do wypróżnienia:

 W tym celu:

 • dzieciom do 1 r.ż.  można podać doodbytniczo czopek glicerynowy,
 • u dzieci starszych należy wykonać lewatywę (gotowy preparat do nabycia w aptece – ENEMA),
 • dzieci z pęcherzem neurogennym lub problemem zaparć wymagają wykonania lewatyw przez 3 kolejne dni poprzedzające badanie

W DNIU BADANIA

 1. rano należy podać dziecku leki przeciwbakteryjne  o ile lekarz prowadzący tak zalecił
 2. w dniu badania należy jeść lekkostrawne posiłki, a wypijane napoje nie powinny być gazowane w ilości takiej jak zwykle.
 3. dzieci powinny w domu oddać mocz po nocy!
 4. W dniu badania należy wykonać dokładną toaletę krocza
 5. na badanie należy zgłosić się z aktualnym prawidłowym wynikiem badania ogólnego moczu, całą dotychczasowa dokumentacje medyczną i wypełnionym dzienniczkiem mikcji (jeżeli był zlecony).
 6. ważna jest informacja o rodzaju i dawkach stosowanych aktualnie leków u dziecka.
 7. Wskazane jest posiadanie zapasowej bielizny, skarpetek
 8. W przypadku pojawienia się objawów dyzurycznych w ciągu kilku dni po badaniu lub podwyższonej temperatury ciała należy wykonać badanie ogólne moczu

UWAGA: Uczulenie na latex zgłaszamy przed badaniem urodynamicznym.

POSTĘPOWANIE PO BADANIU

W trakcie i po badaniu dziecko otrzymuje leki przeciwbakteryjne (najczęściej Furagin 5 dni).