Badania dzieci w wieku 1-9 lat w regionie pod kątem cukrzycy typu I

Postać profesora Artura Bossowskiego w białym fartuchu ze stetoskopem za biurkiem swego gabinetu.

Lekarze z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK w Białymstoku chcą przebadać wszystkie dzieci w wieku 1-9 lat w województwie podlaskim, aby sprawdzić predyspozycje do wystąpienia cukrzycy typu I. Rozpoczyna się pilotaż badań oraz odbywają się spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Badania – które według planów mają być w przyszłości rozszerzone na kolejną grupę wiekową (do 18. roku życia) i na cały kraj, prowadzi prof. Artur Bossowski, kierownik Kliniki, który jest również wojewódzkim konsultantem w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Wczesne wykrycie predyspozycji do cukrzycy typu I jest ważne, aby uniknąć groźnych powikłań tej choroby, np. ketokwasicy, a jednocześnie dać szansę małym pacjentom na np. zastosowanie immunoterapii.

W dniu 20 marca odbyło się spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Prof. Bossowski tłumaczył, że celem tych badań jest przebadanie dzieci, aby we wczesnej fazie, bezobjawowej, wykryć predyspozycje immunologiczne do cukrzycy typu I. Tłumaczył, że rozwój predyspozycji oznacza, że u danego dziecka, jego własny organizm będzie wytwarzać przeciwciała przeciwko trzustce (przeciwko komórkom beta wysp trzustkowych), które uszkadzają ją, a to skutkuje zaburzeniami insuliny, hormonu, który odpowiada za regulację gospodarki glukozy. To z kolei doprowadza do rozwoju cukrzycy typu I.

Wykrycie tej predyspozycji będzie oznaczać objęcie tych dzieci specjalistyczną opieką w poradni i klinice, zastosowanie – w uzasadnionych przypadkach, we wczesnej fazie choroby, za zgodą rodziców – immunoterapii, wydanie zaleceń żywieniowych i dotyczących wysiłku fizycznego oraz masy ciała. Immunoterapia polega – jak tłumaczył – na tym, że pobiera się od pacjentów tzw. komórki ochronne, które są namnażane i podawane z powrotem pacjentom, żeby chronić trzustkę.

Na razie projekt jest realizowany ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prof. Bossowski poinformował, że będzie wkrótce złożony w tej sprawie wniosek do Agencji Badań Medycznych.

Więcej informacji na Portal Samorządowy