Postępowanie konkursowe nr 7/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik Nr 1 oferta Załącznik Nr 2 formularz ofertowy Załącznik Nr 3 oświadczenie…

klnkrokodyl

Zakończenie remontu części Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii

Dnia 25.07.2022 r. do użytku została oddana wyremontowana część Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii! To jeden z…