Postępowanie konkursowe nr 11/11/2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego w folderze skompresowanym .zip Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia…

Postępowanie konkursowe nr 10/10/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego w folderze skompresowanym .zip Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu

Postępowanie konkursowe nr 9/10/2022 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego w folderze skompresowanym .zip Ogłoszenie o wynikach konkursu