Akredytacja UDSK

Zdjęcie przedstawia czarny napis Ministerstwo Zdrowia i logo w postaci niebieskich liter MZ i czarnobiałego orła w koronie oraz granatowy napis Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W dniach 10 – 12 kwietnia 2024 nasz szpital poddał się ocenie wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jest nam niezmiernie miło Państwu zakomunikować, że nasze starania zakończyły się sukcesem. Jesteśmy dumni, tym bardziej że UDSK uzyskał 87% na 100 możliwych, co daje nam miejsce w ścisłej czołówce ośrodków z najwyższą oceną spełnienia standardów akredytacyjnych Ministerstwa Zdrowia.

Akredytacja wymusza na szpitalu spełnienie standardów poprawiających jakość opieki szpitalnej.  To zapewnienie procedur gwarantujących możliwą najwyższą jakość opieki i leczenia pacjentom. W trakcie oceny akredytacyjnej wizytatorzy oceniali kliniki, blok operacyjny, aptekę, centralną sterylizatornię, laboratorium, zakłady diagnostyki obrazowej, a także działy administracyjne.  Z radością informujemy, że spośród 15 obszarów podlegających ocenie, UDSK otrzymało ponad 90% spełnienia wymogów w siedmiu obszarach, a w kolejnych sześciu uzyskało oceny powyżej 80%.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia po przeprowadzeniu audytu przyznało naszemu szpitalowi akredytacje na okres 3 lat. Jest to ogromny wspólny sukces wszystkich pracowników, będący zwieńczeniem miesięcy pracy i przygotowań dla zapewnienia świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie. Dołączyliśmy tym samym do elitarnej grupy 187 szpitali w Polsce legitymujących się akredytacją.

Akredytacja to dla UDSK także zobowiązanie do nieustannego doskonalenia, monitorowania bezpieczeństwa świadczonej opieki oraz zapewnienia pacjentom najwyższej jakości opieki.

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom za wysiłek włożony w przygotowania szpitala do akredytacji.