17 września – Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

Pacjenci szpitala trzymają się za rękę

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony przez państwa członkowskie WHO (Światową Organizację Zdrowia) na 72. Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2019 r. Każdego roku obchodzony jest pod innym hasłem.

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta brzmi: Leki bez szkody.

Głównym celem obchodów jest promowanie bezpiecznych praktyk lekowych, które mają na celu ograniczenie błędów w stosowaniu leków i szkód związanych z ich przyjmowaniem. W naszym Szpitalu prowadzona jest kampania informacyjna dla rodziców/opiekunów naszych pacjentów oraz pracowników na temat idei Święta i konieczności właściwego stosowania leków.