Zoom in Regular Zoom out

PN–11/18/1

Przedmiot zamówienia:

Dostawy leków, substancji recepturowych, urządzeń i materiałów medycznych do sporządzania wlewów
w systemie zamkniętym oraz materiałów stomatologicznych do Apteki Szpitalnej

Rodzaj zamówienia:
dostawa

Termin składania ofert:
27.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (JEDZ)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 2

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie pakietów

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Unieważnienie pakietów 2

Unieważnienie pakietów, wybór ofert

Sprostowanie wyboru ofert