Zoom in Regular Zoom out

PN-25/18/27

Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Piętra I bloku AL. na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pracowni Endoskopowej

Rodzaj zamówienia:
usługi

Termin składania ofert:
05.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 6