Zoom in Regular Zoom out

Zakład Immunologii Klinicznej

Zakład Immunologii Klinicznej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

 

 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Anna Stasiak-Barmuta
e-mail: a.barmuta@umb.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Z-ca Kierownika Zakładu: dr med. Marek Alifier
e-mail: marek.alifier@umb.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefony:
kierownik: 85 7450 618
z-ca kierownika: 85 7450 638
Faks: +48 85 7 450 618
e-mail: immunoklin@umb.edu.pl

Pracownicy:

Zespół lekarski:
prof. dr hab. med. Anna Stasiak-Barmuta (pediatra, laboratoryjny immunolog medyczny)
dr med. Marek Alifier (pediatra, neonatolog, immunolog kliniczny, w trakcie specjalizacji z pulmonologii dziecięcej)

Zespół laboratoryjny:
Mgr Ewa Polkowska e-mail: ewa.polkowska@umb.edu.pl ( w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej analityki medycznej)
Agnieszka Bazydło – st. technik analityki medycznej
Urszula Mendryk – st. technik analityki medycznej


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczna

Zakład Immunologii Klinicznej powołany został decyzją Rady Wydziału Lekarskiego UMB w czerwcu roku 2008; jest zarejestrowany pod nr 3371 na liście ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

W Zakładzie wykonujemy ok. 10 tys. badań z zakresu diagnostyki alergologicznej, diagnostyki chorób autoagresyjnych, diagnostyki pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, diagnostyki onkohematologicznej, na rzecz jednostek klinicznych UDSK, jak też – odpłatnie – na rzecz jednostek spoza UDSK i pacjentów indywidualnych – dzieci i dorosłych
cennik badań tu: >>>  cennik badań ZIK 
oraz na stronie UDSK:  >>>CENNIK BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH – ALERGOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE BADANIA LABORATORYJNE

Działalność diagnostyczna – Pracownie:


Pracownia Cytometrii Przepływowej, tel: +48 85 7450 604

Cytometria przepływowa – metoda referencyjna w diagnostyce pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, w diagnostyce zespołów onkohematologicznych

 • Ocena fentypowa komórek m.in.: krwi obwodowej, szpiku, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów ustrojowych, BAL, plwociny,
 • Ocena fenotypowa komórek izolowanych w tkanek, m.in.:  migdałki, tarczyca, węzły chłonne, wątroba, płuca, guzy nowotworowe o różnej lokalizacji,
 • Ocena czynnościowa neutrofili – test wybuchu tlenowego,
 • Ocena ploidii DNA

Pracownia Immunologiczna, tel: +48 85 7450 535

Diagnostyka alergologiczna w oparciu o testy:

UniCAP Pharmacia & Upjohn – metoda referencyjna w diagnostyce alergologicznej

 • Ocena stężenia:
 • IgE całkowitej
 • IgE alergenowo-swoistych
 • IgG4 alergenowo-swoistych
 • Tryptazy
 • ECP

Polycheck

 • Ocena stężenia IgE całkowitej i  IgE alergenowo-swoistych

 

Pracownia Mediatorowa, tel: + 48 85 7450 554

Ocena stężenia białek w oparciu o metodę nefelometryczną – metoda referencyjna dla oceny stężenia białek

Ocena stężenia białek w surowicy i płynach ustrojowych:

 • immunoglobulin -IgA, IgG, IgM
 • podklas immunoglobuliny G – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
 • białka ostrej fazy  – hsCRP (wysokiej czułości)
 • alfa1 antytrypsyny
 • inhibitor C1 esterazy

Pracownia Hodowli Komórkowych

 • Izolacja magnetyczna i na gradiencie stężeń oraz hodowle komórek izolowanych z krwi obwodowej, płynów z jam ciała i tkanek.
 • Przygotowanie materiału do cytometrycznej oceny receptorów cytoplazmatycznych.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność dydaktyczna

 • Zajęcia z przedmiotu „Immunologia” ze studentami  II roku Wydziału Lekarskiego Kierunku Lekarskiego – 20 godzin wykładów, 40 godzin ćwiczeń
 • Zajęcia z przedmiotu „Immunologia ze studentami  II roku Wydziału Lekarskiego Kierunku Lekarsko-Dentystycznego – 7 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń
 • Zajęcia z przedmiotu „Immunology” ze studentami  II roku Wydziału Lekarskiego Kierunku English Devision – 20 godzin wykładów, 40 godzin ćwiczeń
 • Zajęcia fakultatywne z przedmiotu „Immunologia” ze studentami  III i IV roku Wydziału Lekarskiego Kierunku Lekarskiego – 30 godzin

 Certyfikowane zajęcia na kursach specjalizacyjnych

 • Cytometria przepływowa w diagnostyce chorób o podłożu immunologicznym oraz limfoproliferacyjnych,
 • Wprowadzenie do immunologii,
 • Wprowadzenie do zaburzeń odporności: środowiskowe i genetyczne czynniki ryzyka występowania zaburzeń odporności

w ramach specjalizacji z zakresu: Laboratoryjna Immunologia Medyczna, Immunologia Kliniczna, Laboratoryjna Analityka Medyczna

Certyfikowane staże specjalizacyjne z zakresu  Cytometrii przepływowej w ramach specjalizacji: Laboratoryjna Immunologia Medyczna, Immunologia Kliniczna, Laboratoryjna Analityka Medyczna

Certyfikowane staże specjalizacyjne z zakresu Pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności – klinika i diagnostyka w ramach specjalizacji: Laboratoryjna Immunologia Medyczna, Immunologia Kliniczna, Laboratoryjna Analityka Medyczna

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematyka naukowo-badawcza

 • Immunologiczna ocena wykładników reakcji zapalnej u pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym
 • Ocena roli limfocytów Tregs w indukowaniu porodów przedwczesnych
 • Ocena ekspresji cytoplazmatycznych receptorów cytokin w procesie alergizacji i w monitorowaniu immunoterapii swoistej
 • Ocena roli limfocytów Tregs w procesach nowotworowych
 • Ocena wpływu wybranych  leków  na ekspresję wykładników reakcji zapalnej
 • Ocena ploidii DNA w procesach nowotworowych
 • Ocena wpływu przewlekłego stanu zapalnego na generowanie zmian ekspresji wybranych receptorów powierzchniowych i cytoplazmatycznych komórek krwi obwodowej i migdałka u dzieci z przerostem migdałka gardłowego


Publikacje

 • P. Wielgat, R. M. Mróz, A. Stasiak-Barmuta, P. Szepiel, E. Chyczewska, J. J. Braszko, A. Hołownia: Inhaled corticosteroids increase siglec-5/14 expression in sputum cells of COPD patients. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2015 : 839, 5
 • U. Daniluk, M. Alifier, M. Kaczmarski, A. Stasiak-Barmuta, D. Lebensztejn: Longitudinal observation of children with enhanced total serum IgE.
  Annals of Allergy Asthma & Immunology. 2015 : 114, 5, s. 404-410
 • A. Hołownia, P. Wielgat, A. Stasiak-Barmuta, A. Kwolek, P. Jakubow, P. Szepiel, E. Chyczewska, J.J. Braszko, R. M. Mróz: Tregs and HLA-DR expression in sputum cells of COPD patients treated with tiotropium and formoterol.
  Advances in Experimental Medicine and Biology. 2015 : 839, s. 7-12
 • W. Łuczyński, N. Wawrusiewicz-Kurylonek, E. Iłendo, A. Bossowski, B. Głowińska-Olszewska, A. Krętowski, A. Stasiak-Barmuta: Generation of functional T-regulatory cells in children with metabolic syndrome. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2012 : 60, 6, s. 487-495
 • W. Łuczyński, N. Wawrusiewicz-Kurylonek, A. Szypowska, E. Iłendo, A. Bossowski, A. Krętowski, A. Stasiak-Barmuta: Generation of T regulatory cells in children with newly diagnosed type 1 diabetes mellitus. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes.  2012 : 120, 2, s. 101-109
 • Z. Samochocki, M. Alifier, P. Bodera, R. Jeziorkowska, E. Rosiak, B.J urkiewicz, O. Glińska, W. Gliński, W. Stankiewicz: T-regulatory cells in severe atopic dermatitis: alterations related to cytokines and other lymphocyte subpopulations.Archives of Dermatological Research. 2012 : 304, 10, s. 795-801

Informujemy o możliwości skorzystania z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) w UDSK ...>>> więcej informacji
+