Zoom in Regular Zoom out

Wjazd na teren szpitala

Parking na terenie Szpitala
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

szlaban

 

Na teren szpitala można wjechać przez bramę od ul. Waszyngtona.

Opłata parkingowa za każdą rozpoczętą godzinę postoju wynosi  3 zł.
Za wyjazd w ciągu pierwszych 10 minut ( od wjazdu na teren UDSK) opłaty nie pobiera się.
Opłata za zgubienie biletu – czas postoju liczony będzie przy wyjeździe jak czas parkowania od godz. 7.00

Rodzice lub opiekunowie wjeżdżający z dziećmi do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w celu uzyskania świadczenia medycznego i korzystający z parkingu Szpitalnego powinni:
1. Przy wjeździe pobrać z automatu bilet wjazdowy i ostemplować go w miejscu otrzymania świadczenia tj.:

  •  poradni
  • gabinecie lub pracowni diagnostycznej
  •  SOR-ze
  •  oddziale szpitalnym

2. Okazanie ostemplowanego biletu przy wyjeździe z parkingu stanowić będzie podstawę do zastosowania ulgi (opłata ryczałtowa 3zł – niezależnie od czasu parkowania)