Zoom in Regular Zoom out

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pobyt chorego dziecka w szpitalu jest dużym przeżyciem. Odwiedziny rodziny są niezwykle potrzebne dla dobrego samopoczucia dziecka i prawidłowego przebiegu procesu leczenia. Chcemy, aby pobyt służył zdrowiu dziecka, był jak najkrótszy, najmniej stresujący i niepowikłany. Możemy to osiągnąć dzięki Państwa pomocy i ścisłej współpracy z naszym personelem. Zasady odwiedzin oraz zasady zachowania obowiązujące osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną określają Regulaminy Porządkowe poszczególnych Klinik/Oddziałów dostępne poniżej:

Uwaga!!!
W związku ze specyfiką Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym odwiedziny pacjentów mogą odbywać się tam wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
Godziny odwiedzin: 13:00-14:30 i 16:00-17:00 ( codziennie)

Pozostałe oddziały:
Pacjentów można odwiedzać codziennie – od rana do późnego wieczora. Prosimy jednak o ograniczenie odwiedzin do godzin pomiędzy 11:00 – 19:00, aby zapewnić dzieciom możliwość odpoczynku, a personelowi dać czas na wykonanie niezbędnych czynności.

Prosimy, aby w czasie odwiedzin nie wchodzić do sal innych pacjentów. Bez zgody personelu nie należy również wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Nie należy korzystać z telefonów komórkowych w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy lub, gdy przeszkadza to innym chorym albo personelowi.

Przy dziecku hospitalizowanym może przebywać tylko jedna osoba.  Matki karmiące mogą być z dziećmi przez całą dobę. 

Ograniczona przestrzeń szpitala nie pozwala na równoczesne przebywanie z dzieckiem więcej niż jednej osoby. Taki wymóg ma na uwadze zabezpieczenie potrzeb dzieci: nie możemy dopuszczać do nadmiernego zagęszczania sal chorych. Pragniemy zapewnić wszystkim dzieciom intymność, ciszę i spokój, oraz warunki do zabawy i nauki.

Jeśli składają Państwo wizytę w więcej osób, prosimy o wchodzenie do oddziału na zmianę. W czasie odwiedzin mogą Państwo, jeżeli pozwala na to stan dziecka, przejść do świetlicy. Wówczas przy dziecku może przebywać więcej osób.

Obowiązuje zakaz siadania na łóżkach dzieci.

Przynoszenie , pozostawianie i podawanie dzieciom jakichkolwiek produktów spożywczych oraz napojów musi być uzgodnione z pielęgniarką lub lekarzem. Nie wolno pozostawiać leków!

Jeżeli zauważyli Państwo u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy np. kaszel, gorączkę, biegunkę, wysypkę, prosimy o bezwzględne wstrzymanie się od odwiedzin do czasu wyleczenia. Każda osoba wchodząca do Kliniki stanowi dodatkowe, duże zagrożenie dla leczonych dzieci. 

Ze względu na konieczność zachowania czystości, po wejściu do gmachu Szpitala należy skorzystać z szatni ogólnej. Tu prosimy zostawić okrycia wierzchnie oraz bagaże. Koszt pozostawienia rzeczy w szatni wynosi 1zł.

PROSIMY PAŃSTWA O ZROZUMIENIE I LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ – jest to niezwykle WAŻNE !