Zoom in Regular Zoom out

PORADNIA LECZENIA ZEZA

Poradnie Specjalistyczne UDSK w Białymstoku

PORADNIA LECZENIA ZEZA

Blok D     I piętro    pok.5127

telefon : +48 85 74 50 561

Rejestracja/umawianie wizyt:
tel.: +48 85 745 50 690, +48 85 745 50 502

e-rejestracja :
Portal_pacjenta

Ramowy harmonogram pracy poradni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 7:30 – 14:00

 7:30-18:00

7:30-14:00

7:30 – 14:00

 7:30-14:00

Lekarze przyjmujący w poradni:

prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
dr n. med. Małgorzata Konopińska
dr n. med. Małgorzata Mrugacz
dr.n.med. Elżbieta Markowska

dr n. med. Jolanta Móżdżyńska-Siudyła
dr n. med. Monika Oziębło-Kupczyk
dr n. med. Beata Urban
dr n. med. Przemysław Pawłowski
dr n. med. Dorota Średzińska-Kita
dr.n.med Michał Sumiński
lek.med. Beata Chrzanowska-Grenda
lek.med.Danuta Sielicka

Monika Fajfer  ortoptystka
Julita Bartoszuk ortoptystka

Informujemy o możliwości skorzystania z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) w UDSK ...>>> więcej informacji
+