Zoom in Regular Zoom out

Staże kierunkowe, specjalizacje, szkolenia

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ogłasza nabór na

bezpłatny kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
dla pielęgniarek

organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

ogłoszenie o kursie kwalifikacyjnym
zał. 1_ formularz zgłoszeniowy
zał. 2_oświadczenie dane osobowe 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ogłasza nabór na

bezpłatny kurs specjalistyczny
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW
dla pielęgniarek i położnych

organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

ogłoszenie o kursie specjalistycznym
zał. 1_ formularz zgłoszeniowy
zał. 2_oświadczenie dane osobowe  

 

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 logo UDSK
Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 21.03.2017 r.Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku w sprawie odbywania przez lekarzy w UDSK staży kierunkowych przewidzianych programami specjalizacji lekarskich

Treść zarządzenia 
załącznik do Zarządzenia Nr 14/2017 – staże kierunkowe lekarzy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
logo UDSK
Porozumienie  w sprawie realizacji staży kierunkowych w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ przez lekarzy kierowanych przez podmioty zewnętrzne zatrudniające tych lekarzy

Porozumienie o staże kierunkowe w UDSK dziedzinie medycyny rodzinnej 12.2017

skierowanie na staż kierunkowy lekarza

NZOZ/Por. Lekarza POZ wypełnia porozumienie, podpisuje i składa do sekretariatu UDSK. Po podpisaniu przez obie strony porozumienie jest ważne do 30.04.2022 r.
Od stycznia 2018 r.każdy Rezydent medycyny rodzinnej, który chciałby odbyć staż z pediatrii w UDSK zgłasza się do sekretariatu UDSK w celu ustalenia harmonogramu stażu.
Harmonogram staży z pediatrii dla medycyny rodzinnej (musi być realizowany kompleksowo przez 21 tyg):

  1. Klinika Pediatrii i Nefrologii- 4 tyg.
  2. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii- 4 tyg.
  3. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii- 4 tyg.
  4. Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości- 3 tyg.
  5. Klinika Onkologii i Hematologii- 3 tyg.
  6. Klinika Obserwacyjno-Zakaźna- 3 tyg.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/