Zoom in Regular Zoom out

Historia


Krótka historia budowy i utworzenia Dziecięcego Szpitala Klinicznego

Pomysł utworzenia białostockiego ośrodka pediatrii klinicznej powstał w latach 70 – tych. Piętnaście lat trwała budowa i wyposażanie obiektu (1988 – 2003), a jego początki zrodziły się z inicjatywy społecznej.

Najniższy w kraju wskaźnik łóżek pediatrycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców oraz brak akademickiej pediatrii był powodem podjęcia starań przez prof. Marię Rudobielską zmierzających do rozwiązania tego problemu. Prof. Rudobielska (w tym okresie Kierownik Instytutu Pediatrii AMB) zaangażowała ówczesne władze administracyjno – polityczne miasta i województwa, władze uczelni oraz grupy ludzi życzliwych dzieciom. W efekcie, 1 listopada 1974 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Dziecka w Białymstoku. W ciągu roku zebrano 6,5 mln zł pochodzących z darowizn zakładów pracy i osób fizycznych.

Rozpoczęcie budowy miało nastąpić w 1976 r., jednak kryzys ekonomiczny spowodował trzykrotne skreślanie inwestycji z planu Ministerstwa Zdrowia. Dopiero w 1981 r., podczas inauguracji roku akademickiego, położono kamień węgielny pod budowę Instytutu Pediatrii. Zakończenie podjętej inwestycji miało nastąpić w ciągu 3,5 roku, jednak przełom nastąpił dopiero w latach 1987-1990 r.

1 grudnia 1987r., na wniosek ówczesnego Rektora AMB, prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Puchalskiego, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał prof. Macieja Kaczmarskiego na stanowisko Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

4 października 1988 r. uruchomiono Przykliniczną Przychodnię Dziecięco – Młodzieżową z 26 poradniami, w których pierwsi pacjenci mogli uzyskać kompleksową pomoc w systemie ambulatoryjnym. Wreszcie 22 grudnia 1988 r. formalnie powołany został Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku to zmieniona nazwa nadana Szpitalowi w roku 2008, w związku z formalnym przekształceniem Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Obecnie Szpital jest największym na Podlasiu ośrodkiem diagnostyczno – leczniczym dla dzieci i młodzieży. Realizuje wielospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.