Zoom in Regular Zoom out

Fundusze unijne

fundusz europ         mz         ue

Tytuł projektu:
„UTWORZENIE CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM  SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU”

Termin realizacji: 03/2017 – 09/2017

Wartość projektu:  9 000 000,00 zł.
7 650 000,00 zł. – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%
1 350 000, 00  zł. – dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia 15%

Cel bezpośredni realizacji projektu to:
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych w Polsce.
Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:
– zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom urazowym
– skuteczniejsze działanie oddziałów zabiegowych szpitala
– ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy
– poniesienie bezpieczeństwa pacjentów
– podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych

W ramach projektu zostanie nabyty sprzęt medyczny wg poniższego zestawienia:
– Rezonans magnetyczny 1,5 T
– Tomograf komputerowy 64 rzędowy
– Inkubatory zamknięte 3 szt.
– Kraniotom 1 szt.
– Wiertaki ortopedyczne 2 szt.
– Zestaw do mikrochirurgii 1 szt.
– Stabilizatory zewnętrzne 2 szt.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie funkcjonowanie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych dla dzieci w Polsce

adres portalu: www.mapadotacji .gov.pl

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

____________________________________
Zestaw logotypow kolor
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Projekt Nr WND- RPPD 04.01.00-20-008/12
„WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU E- ZDROWIE DO OBSŁUGI PACJENTA W UDSK PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH”

Całkowita wartość inwestycji – 2.754.085,09 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  2.340.825,06 zł
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia –  362.475,00 zł

Celem projektu jest usprawnienie procesów obsługi pacjenta oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa leczenia poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szpitalu.

Zakończono realizację projektu.

____________________________________

FE_IiS     logo UDSK        ue+efrr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
PROJEKT NR WND-POIS.12.02.00-00-052/08:
RADIOLOGIA XXI WIEKU – POPRAWA JAKOŚCI I DIAGNOSTYKI RENTGENOWSKIEJ W UDSK W BIAŁYMSTOKU POPRZEZ WYMIANĘ DWÓCH PRZESTARZAŁYCH APARATÓW RTG.

Całkowity koszt projektu – 3.317.150,90 PLN
Dofinansowanie – 2.431.763,90 PLN

w tym 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% z dotacji celowych Ministerstwa Zdrowia.

www.pois.gov.pl
Zakończono realizację projektu


EEA_Grants                         logo UDSK

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism
PROJEKT PL0366: DAJMY SZANSĘ NASZYM DZIECIOM. UTWORZENIE NOWOCZESNEJ KLINIKI REHABILITACJI DZIECIĘCEJ W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM
IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU.

Koordynator Projektu:
Wojciech Kułak
Asystent Koordynatora ds. informacji i promocji:
Antoni Zdanowicz
Asystent Koordynatora ds. szkoleń i sprawozdawczości:
Urszula Lisowska

Projekt dofinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w 15% ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Założenia Projektu:

  1. Przebudowa i modernizacja Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
  2. Zakup wyposażenia do Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
  3. Kursy doszkalające przeznaczone dla kadry Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
  4. Cykl szkoleń skierowanych do rodziców dzieci, które z powodu różnego rodzaju schorzeń i problemów wymagają rehabilitacji
  5. Promocja Projektu

Zakończono realizację projektu w kwietniu 2011r.

Podsumowanie projektu: raport

Więcej informacji można znaleźć tutaj: rehabilitacja


EEA_Grants                         logo UDSK

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism
PROJEKT PL0364: WIDOK NA PRZYSZŁOŚĆ. WCZESNE WYKRYWANIE I LECZENIE CHORÓB OCZU U DZIECI Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Kierownik Projektu:
Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Koordynator Projektu:
Urszula Lisowska

Projekt dofinansowany w 75% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w 25% ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Założenia Projektu:

  1. Zakup sprzętu diagnostyczno – leczniczego do Kliniki Okulistyki Dziecięcej
  2. Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych na terenie gmin województwa podlaskiego
  3. Szkolenia dla lekarzy pediatrów oraz pielęgniarek środowiskowych
  4. Promocja projektu

Zakończono realizację projektu w kwietniu 2011r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: okulistyka