Zoom in Regular Zoom out

Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Gruźlicy

Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Gruźlicy
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


icon-1.pngKierownik: prof. dr  hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastępca : dr n. med. Bożena Nowowiejska

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat:
e-mail: pulmonologia@udsk.pl

Telefony:
+48 85 74 50 701

Dyżurka lekarska: +48 85 74 50 704
Dyżurka pielęgniarek: +48 85 74 50 702

Poradnie i pracownie:


Poradnia Pulmonologiczna, tel: +48 85 74 50 581

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy, tel: +48 85 74 50 581

Poradnia Alergologiczna,  tel: +48 85 74 50 585

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii tel.: +48 85 7450 709

 • Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego i chorób alergicznych spirometria
  • próba rozkurczowa
  • ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym
  • ocena nieswoistej reaktywności oskrzeli (oskrzelowe testy prowokacyjne z metacholiną, histaminą, mannitolem, 4,5% NaCl, test wysiłkowy)
  • ocena swoistej reaktywności oskrzeli w stosunku do alergenów wziewnych
  • donosowe testy prowokacyjne z alergenem
  • spojówkowe testy prowokacyjne z alergenem
 • Świadczenie usług bronchofiberoskopowych, w tym również BAL

Pracownicy:


Zespół lekarski:
prof. dr  hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska- lekarz kierujący oddziałem
prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko
dr n. med. Sylwia Marcinkiewicz-Rybołowicz
dr n. med. Bożena Nowowiejska
dr n. med. Izabela Roszko-Kirpsza
dr n. med. Renata Roszkowska
dr hab. n. med. Ewa Świebocka – spec. chorób dzieci, alergologii
dr n. med. Ewa  Botulińska
dr n. med. Dorota  Korol
dr n. med. Teresa Piotrowska
dr n. med. Anna  Płoszczuk
dr n. med. Alina Puchnarewicz
dr n. med. Izabela Roszko-Kirpsza
dr n. med. Danuta Rutkowska-Rogacz
dr n. med. Anna Trofimowicz
lek. Bożena Cudowska -Łaszczuk
lek. Maria Sosnowska

Zespół pielęgniarski:
mgr plg. Elżbieta Dziemiach –  pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr plg. Joanna Dryl
mgr plg. Patrycja Dziadel
mgr plg. Anna Kamińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Izabela Tomaszuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Agnieszka Borowska
Krystyna Burak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Joanna Gołębiewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Marta Milewska
Magdalena Maksimiuk
Aneta Pezowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Monika Wyszyńska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Urszula Wilemajtys

Rejestratorka medyczna:  mgr Joanna Liżewska tel.: +48 85 74 50 701


Działalność diagnostyczno – lecznicza:

Oddział oferuje całodobową opiekę nad pacjentami w wieku 0 – 18 lat, dysponując 19-łóżkową bazą. Zasadniczy zakres działalności dotyczy …
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________