Zoom in Regular Zoom out

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


icon-1.png

 

 

Lekarz kierujący Oddziałem: prof. dr  hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastępca : dr n. med. Bożena Nowowiejska

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat:
e-mail: pulmonologia@udsk.pl

Telefony:
+48 85 74 50 701

Dyżurka lekarska: +48 85 74 50 704
Dyżurka pielęgniarek: +48 85 74 50 702

Poradnie i pracownie:


Poradnia Pulmonologiczna, tel: +48 85 74 50 581

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy, tel: +48 85 74 50 581

Poradnia Alergologiczna,  tel: +48 85 74 50 585

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii tel.: +48 85 7450 709

 • Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego i chorób alergicznych spirometria
  • próba rozkurczowa
  • ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym
  • ocena nieswoistej reaktywności oskrzeli (oskrzelowe testy prowokacyjne z metacholiną, histaminą, mannitolem, 4,5% NaCl, test wysiłkowy)
  • ocena swoistej reaktywności oskrzeli w stosunku do alergenów wziewnych
  • donosowe testy prowokacyjne z alergenem
  • spojówkowe testy prowokacyjne z alergenem
 • Świadczenie usług bronchofiberoskopowych, w tym również BAL

Pracownicy:


Zespół lekarski:
prof. dr  hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska- lekarz kierujący oddziałem
dr n. med. Sylwia Marcinkiewicz-Rybołowicz
dr n. med. Bożena Nowowiejska
dr n. med. Izabela Roszko-Kirpsza
dr n. med. Renata Roszkowska
dr hab. n. med. Ewa Świebocka – spec. chorób dzieci, alergologii
lek. Bożena Cudowska -Łaszczuk
lek. Maria Sosnowska

Zespół pielęgniarski:
Elżbieta Dziemiach – p.o. pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Joanna Dryl
mgr plg. Patrycja Dziadel
mgr plg. Anna Kamińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Izabela Tomaszuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Agnieszka Borowska
Krystyna Burak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Joanna Gołębiewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Marta Milewska
Magdalena Maksimiuk
Aneta Pezowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Monika Wyszyńska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Urszula Wilemajtys

Rejestratorka medyczna:  Katarzyna Arciszewska tel.: +48 85 74 50 701


Działalność diagnostyczno – lecznicza:

Oddział oferuje całodobową opiekę nad pacjentami w wieku 0 – 18 lat, dysponując 19-łóżkową bazą. Zasadniczy zakres działalności dotyczy …
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________