Zoom in Regular Zoom out

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zawada_bozena..

Lekarz kierujący Kliniką:
dr hab. n. med. Bożena Okurowska- Zawada

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DSC_0019Sekretariat:  Danuta Kozłowska
e-mail:rehabilitacja@udsk.pl

Telefony:
+48 85 74 50 601, faks: +48 85 74 50 601

dyżurka lekarska : +48 85 74 50 583
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 718
pielęgniarka oddziałowa:  +48 85 74 50 947

Rehabilitacja lecznicza – opieka stacjonarna:Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Poradnie:

Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej – Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Rehabilitacja w Ośrodku Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „DAC SZANSĘ” – Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Umawianie wizyt godzina 9.00-13.00 do Poradni Rehabilitacyjnej i na Rehabilitację Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Pracownicy:


Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak
dr hab. n. med. Bożena Okurowska- Zawada – Lekarz kierujący Kliniką
dr n. med. Dorota Sienkiewicz
dr n. med. Grażyna Paszko- Patej

Fizjoterapeuci:
mgr Ewa Rakowicz –  kierownik zespołu fizjoterapeutów
mgr Gaweł Dojlido
mgr Elżbieta Laskowska
mgr Katarzyna Raciborska
mgr Anna Simoniuk
mgr Małgorzata Doroszkiewicz
lic. Małgorzata Balcerzak
lic. Marietta Ołowska
starszy technik fizjoterapii Tomasz Błahuta
starszy technik fizjoterapii Dorota Karpusiewicz
starszy technik fizjoterapii Marzenna Kasztelan
starszy technik fizjoterapii Joanna Stankiewicz
starszy technik fizjoterapii Agnieszka Tołłoczko-Jarosz
starszy technik fizjoterapii Małgorzata Wierzbowska
starszy technik fizjoterapii Urszula Wiszniewska
starszy technik fizjoterapii – Julita Sanejko
dr n. o zdr.Janusz Wojtkowski
dr n. o zdr.Karolina Średzińska
dr n. o zdr.Anna Konopka
dr n. o zdr.Kamila Okulczyk
dr n. o zdr.Elżbieta Dmitruk
dr n. o zdr.Anna Mirska

Terapeuta zajęciowy
Ewelina Siergiejuk – starszy terapeuta zajęciowy
Maria Fabich – terapeuta zajęciowy

Ośrodek Dać Szansę:
mgr Marzenna Radecka- psycholog
mgr Dariusz Rożkowski- logopeda, afazjolog
dr n. o zdr. Grażyna Dytrych- pedagog specjalny
mgr Anna Kondrat – psycholog
mgr Tomasz Kryński- pedagog specjalny

Zespół pielęgniarski:
mgr plg. Ewa Barbara Chilimoniuk – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Katarzyna Kamińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Ewa Bach – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Danuta Januszek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Anna Karwowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Joanna Malisz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Katarzyna Słomińska
Dorota Sobolewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Kamila Sokólska
Marzanna Topczewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Ala Wasiluk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Martyna Żukowska
Ewa Pierzchanowska
Aneta Suchocka

Rejestratorka medyczna:
Urszula Toczydłowska  tel 74 50 699


prezentacja_kliniki >>klik<<

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Profile kliniki:

  • Rehabilitacja neurologiczna

Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy programy terapeutyczny leczenia spastyczności toksyną botulinową dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Leczymy chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wcześniactwem, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach czaszkowo-mózgowych, wadami mózgu oraz zespołami genetycznymi. W rehabilitacji stosowane są nowoczesne sposoby terapii: metody neurofizjologiczne metoda Vojty, metoda NDT-Bobath, stymulacji proprioreceptywnej–PNF, kinesiotaping, trening proprioceptywny przy użyciu platformy balansowej, ćwiczenia w zamkniętym lub otwartym łańcuchu kinematycznym przy użyciu arm i leg tensor.

  • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:
1) urazach;
2) zabiegach operacyjnych;
3) zaostrzeniach chorób przewlekłych
Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy.

Na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
1) neonatologicznej;
2) rehabilitacyjnej;
3) ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
4) neurologicznej;
5) reumatologicznej;
6) chirurgii dziecięcej;
7) endokrynologii dziecięcej;
8) diabetologii dziecięcej lub
9) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby:
1) z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
2) z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
3) z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
4) z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
5) z zespołem mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
6) z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
7) z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
8) z zaburzeniami integracji sensorycznej;
9) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
10) z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Formy pomocy oferowane w Ośrodku „Dać Szansę”:
  • kompleksowa diagnoza rozwoju dziecka;
  • indywidualna terapia dziecka prowadzona przez psychologów, logopedów i pedagogów w zakresie polepszania jego rozwoju funkcji poznawczych, samodzielności, aktywności życia codziennego oraz uspołecznienia;
  • rozwijanie umiejętności kontaktu werbalnego oraz innych form komunikowania się z otoczeniem;
  • wielospecjalistyczna opieka konsultacyjna dla rodzin;
  • edukacja rodziców w celu kontynuacji i utrzymania ciągłości właściwych oddziaływań terapeutycznych w środowisku domowym oraz w innych placówkach specjalistycznych

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”