Zoom in Regular Zoom out

Klinika Pediatrii i Nefrologii

Klinika Pediatrii i Nefrologii


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Wasilewska


Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska
e-mail: annwasil@interia.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Ryszard Wierciński
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Urszula Rusiłowicz
e-mail: iklinped@umb.edu.pl

Telefony: +48 85 74 50 821
Faks:+48 85 742 35 80

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Anna Gryko
Telefon: +48 85 745 08 24

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 : +48 85 74 50 825
Odcinek dzieci małych:
Pokój asystentów: +48 85 74 50 823, +48 85 74 50 825
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 826, +48 85 74 50 827

Odcinek dzieci starszych:
Pokój asystentów: +48 85 74 50 828
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 829

Poradnie i pracownie


Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.
W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni. W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie (Karta Poradniana jest przekazana do Poradni przez pracownika rejestracji). Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań.

>>> Poradnia Nefrologiczna tel.: +48 85 74 50 525

>>> Poradnia Patologii Noworodka tel.: +48  85 74 50 524
Poradnia Patologii Noworodka (nazywana także Poradnią Neonatologiczną) obejmuje opieką medyczną (w postaci kontrolnych wizyt) noworodki przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone leczone uprzednio w naszym szpitalu oraz kierowane przez Lekarzy Rodzinnych.
Poradnia udziela specjalistycznych porad nad noworodkami i wcześniakami w zakresie wcześniactwa, dystrofii, chorób układu oddechowego, oraz leczenia żółtaczki w okresie noworodkowym.W trakcie wizyty oceniany jest stan kliniczny, rozwój somatyczny i psychomotoryczny dziecka. Planowane są konsultacje i badania dodatkowe.
Poradnia udziela również porad w zakresie zaburzeń laktacji. Problemy związane z karmieniem piersią pomagają Rodzicom rozwiązać lekarze pracujący w Poradni oraz Konsultant Laktacyjny z certyfikatem IBCLC (International Breastfeeding Certified Lactation Consultant). Podczas wizyt w poradni, Pacjentka ma możliwość przedstawienia swoich problemów związanych z karmieniem. Konsultantka podczas wizyty: bada i waży dziecko, ocenia jego sposób ssania, bada piersi Mamy.

Pracownia Urodynamiczna
Badanie urodynamiczne służy do oceny czynności dolnych dróg moczowych i kończy diagnostykę zaburzeń układu moczowego. Badanie pozwala na precyzyjne określenie rodzaju zaburzeń dotyczących czynności dolnego odcinka układu moczowego  a więc pęcherza (mięśnia wypieracza i szyi pęcherza) oraz cewki moczowej (zwieracza zewnętrznego).
W Pracowni w Klinice Pediatrii i Nefrologii wykonuje się następujące badania:

  1.  uroflometria służy do oceny  fazy mikcji i wzajemnej koordynacji mięśnia pęcherza oraz cewki moczowej. Jest badaniem nieinwazyjnym.
  2. cystometria to badanie wymagające cewnikowania pęcherza moczowego oraz założenia cewnika do odbytnicy. Daje nam ono wgląd w czynność pęcherza zarówno w fazie gromadzenia jak i wydalania moczu
  3. profilometria cewkowa-  służy do oceny czynności cewki moczowej.

Pracownicy

Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska – spec. chorób dzieci, nefrologii, Kierownik Kliniki, Konsultant Wojewódzki z Pediatrii
dr n. med. Ryszard Wierciński – spec. chorób dzieci, nefrologii Zastępca Kierownika Kliniki, Konsultant Wojewódzki z Nefrologii Dziecięcej
dr hab. n. med. Agata Korzeniecka – Kozerska – spec. chorób dzieci, nefrologii
dr hab. n. med. Tadeusz Porowski – spec. chorób dzieci
dr hab. n. med. Katarzyna taranta – Janusz – spec. chorób dzieci
dr n. med. Iwona Jadeszko – spec. chorób dzieci, nefrologii
dr n. med. Elżbieta Kuroczycka-Saniutyczspec. chorób dzieci
dr n. med. Piotr T. Protas – spec. chorób dzieci, nefrologii
dr n. med. Alina Puczko –  Michalczuk – spec. neonatolog, pediatrii
dr n. med. Agnieszka Rybi – Szumińska – spec. chorób dzieci
dr n. med. Anna Sabasińska – spec. chorób dzieci
dr n. med. Małgorzata Smółko – spec. chorób dzieci, nefrologii
dr n. med. Edyta Tenderenda-Banasiuk – spec. chorób dzieci
lek. Barbara Banasiuk – spec. chorób dzieci, alergologii

Rezydenci:
lek. Joanna Bielawska
lek. Magdalena Deluga
lek. Aleksandra Dorosz
lek. Katarzyna Gutowska
lek. Marta Janicka-Sielatycka
lek. Katarzyna Kazberuk
lek. Marta Lemiesz
lek. Elżbieta Justyna Orłowska
lek. Joanna Poźniak
lek. Justyna Storonowicz
lek. Natalia Wiśniewska

Zespół pielęgniarski:
mgr plg. Beata Anna Gryko – pielęgniarka oddziałowa,

mgr plg. Katarzyna Abłażewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Iwona Boguska -starsza pielęgniarka
Dorota Borowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Marta Bubieniec – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Agnieszka Bzdela -starsza pielęgniarka
mgr plg. Joanna Chilimoniuk
mgr plg. Mariola Chlabicz
mgr plg. Ewa Chomicka
Joanna Czaczkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Marta Czygier
Maria Danowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr  Katarzyna Furmankiewicz -starsza pielęgniarka
mgr plg. Anna Hapunik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Ewa Kojta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Dorota Klimspecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Urszula Kopciewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Alina Koszycka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Marta Krysztopowicz
mgr plg. Beata Maleszewska
Teresa Mikołajczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Maria Muśkospecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Elżbieta Niczyporuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Edyta Rodakiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Bernadeta Skubis -starsza pielęgniarka
mgr plg. Katarzyna Stepaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Jadwiga Szostak
Irena Szatyłowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Laboratorium:
mgr Joanna Skutnik tel. 85 74 50 756

Rejestratorka medyczna:
Helena Miniuk tel. 85 74 50 794

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pododdział Dializ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr Wiercinski

Kierownik: dr n. med. Ryszard Wierciński
dr n. med. Ryszard Wierciński
spec. chorób dzieci, nefrolog
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: +48 85 74 50 792
e-mail: dializy6@wp.pl

Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Kasperuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Telefon: +48 85 74 50  934


Pracownicy


Zespół lekarski:
dr n. med. Ryszard Wierciński
dr n. med. Małgorzata Smółko

Zespół pielęgniarski:
Elżbieta Sidor – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr plg. Anna Hawryluk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego
Violetta Karpowicz -starsza pielęgniarka
Ewa Kierdylewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Małgorzata Nalewajek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr plg. Wioletta Wiktorowicz

Technik:
mgr inż. Andrzej Nalewajko

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  specjalizuje się w leczeniu chorób układu moczowego oraz patologii okresu noworodkowego.

Nasza baza to 48 łóżek podzielonych na: 21 – łóżkowy oddział nefrologii, 12 łóżkowy odcinek noworodkowy i 10 łóżkowy odcinek niemowlęcy, Stacja Dializ z 5 łóżkami, 6 stanowiskami do hemodializ i 1 do automatycznej dializy otrzewnowej oraz 5 aparatami do automatycznej dializy prowadzonej w domu pacjenta, pracownia urodynamiczna i pracownia USG.

Prowadzimy  nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu moczowego takimi jak: ostra niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek, kłębuszkowe zapalenia nerek, wady układu moczowego, nawracające infekcje dróg moczowych, kamica układu moczowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, moczenie nocne.

W Pododdziale Patologii Noworodka  leczymy najczęściej noworodki z następującymi jednostkami chorobowymi:  urodzone przedwcześnie i/lub z niską masą ciała, zapalenia płuc i oskrzeli nie wymagające stosowania sztucznej wentylacji , żółtaczki patologiczne, diagnostyka i leczenie wybranych wad wrodzonych. W zakresie patologii noworodka obejmujemy leczeniem wcześniaki i ciężko chore noworodki zapewniając im pobyt w inkubatorach. Oddział dysponuje inkubatorami, lampami do fototerapii; dodatkowym sprzętem medycznym jak kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne.

Poddodział Niemowlęcy dysponuje 10 miejscami w dwu i trzyosobowych salach, przeznaczonymi do diagnozowania i leczenia dzieci w wieku od drugiego miesiąca życia do dwóch lat. Naszymi pacjentami są dzieci wymagające specjalistycznej diagnostyki i leczenia zachowawczego. Wśród hospitalizowanych najliczniejszą grupę stanowią dzieci z chorobami układu oddechowego i moczowego.

W Oddziale zatrudnieni są pediatrzy będący dodatkowo specjalistami w zakresie różnych dziedzin medycyny. Doświadczenie zawodowe zdobyli w renomowanych ośrodkach pediatrycznych w kraju i zagranicą. W zespole pielęgniarek zatrudnionych w Oddziale pracują między innymi osoby z wyższym wykształceniem i posiadające specjalizację pediatryczną.

Rodzice i opiekunowie naszych pacjentów są zachęcani, by przez całą dobę przebywali przy łóżku chorego, współpracując z zespołem lekarsko-pielęgniarskim. Obecność rodziców i opiekunów stwarza dziecku poczucie bezpieczeństwa. W Oddziale jest pokój zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki odpowiednie do wieku naszych pacjentów.

Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w Poradni Patologii Noworodka i Poradni Nefrologicznej.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Pediatrii i Nefrologii