Zoom in Regular Zoom out

Klinika Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ

Klinika Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Wasilewska


Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska
e-mail: annwasil@interia.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Ryszard Wierciński
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Urszula Rusiłowicz
e-mail: iklinped@umb.edu.pl

Telefony: +48 85 74 50 821
Faks:+48 85 742 35 80

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Anna Gryko
Telefon: +48 85 745 08 24

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 : +48 85 74 50 825
Odcinek dzieci małych:
Pokój asystentów: +48 85 74 50 823, +48 85 74 50 825
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 826, +48 85 74 50 827

Odcinek dzieci starszych:
Pokój asystentów: +48 85 74 50 828
Dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 829

Poradnie i pracownie


Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.
W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni. W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie (Karta Poradniana jest przekazana do Poradni przez pracownika rejestracji). Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań.

>>> Poradnia Nefrologiczna tel.: +48 85 74 50 525

>>> Poradnia Patologii Noworodka tel.: +48  85 74 50 524
Poradnia Patologii Noworodka (nazywana także Poradnią Neonatologiczną) obejmuje opieką medyczną (w postaci kontrolnych wizyt) noworodki przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone leczone uprzednio w naszym szpitalu oraz kierowane przez Lekarzy Rodzinnych.
Poradnia udziela specjalistycznych porad nad noworodkami i wcześniakami w zakresie wcześniactwa, dystrofii, chorób układu oddechowego, oraz leczenia żółtaczki w okresie noworodkowym.W trakcie wizyty oceniany jest stan kliniczny, rozwój somatyczny i psychomotoryczny dziecka. Planowane są konsultacje i badania dodatkowe.
Poradnia udziela również porad w zakresie zaburzeń laktacji. Problemy związane z karmieniem piersią pomagają Rodzicom rozwiązać lekarze pracujący w Poradni oraz Konsultant Laktacyjny z certyfikatem IBCLC (International Breastfeeding Certified Lactation Consultant). Podczas wizyt w poradni, Pacjentka ma możliwość przedstawienia swoich problemów związanych z karmieniem. Konsultantka podczas wizyty: bada i waży dziecko, ocenia jego sposób ssania, bada piersi Mamy.

Pracownia Urodynamiczna
Badanie urodynamiczne służy do oceny czynności dolnych dróg moczowych i kończy diagnostykę zaburzeń układu moczowego. Badanie pozwala na precyzyjne określenie rodzaju zaburzeń dotyczących czynności dolnego odcinka układu moczowego  a więc pęcherza (mięśnia wypieracza i szyi pęcherza) oraz cewki moczowej (zwieracza zewnętrznego).
W Pracowni w Klinice Pediatrii i Nefrologii wykonuje się następujące badania:

  1.  uroflometria służy do oceny  fazy mikcji i wzajemnej koordynacji mięśnia pęcherza oraz cewki moczowej. Jest badaniem nieinwazyjnym.
  2. cystometria to badanie wymagające cewnikowania pęcherza moczowego oraz założenia cewnika do odbytnicy. Daje nam ono wgląd w czynność pęcherza zarówno w fazie gromadzenia jak i wydalania moczu
  3. profilometria cewkowa-  służy do oceny czynności cewki moczowej.

Pracownicy

Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska – spec. chorób dzieci, nefrologii, Kierownik Kliniki, Konsultant Wojewódzki z Pediatrii
dr n. med. Ryszard Wierciński – spec. chorób dzieci, nefrologii Zastępca Kierownika Kliniki, Konsultant Wojewódzki z Nefrologii Dziecięcej
dr hab. n. med. Agata Korzeniecka – Kozerska – spec. chorób dzieci, nefrologii
dr hab. n. med. Tadeusz Porowski – spec. chorób dzieci
dr n. med. Iwona Jadeszko – spec. chorób dzieci, nefrologii
dr n. med. Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
dr n. med. Piotr T. Protas – spec. chorób dzieci
dr n. med. Alina Puczko –  Michalczuk – spec. neonatolog, pediatrii
dr n. med. Agnieszka Rybi – Szumińska – spec. chorób dzieci
dr n. med. Anna Sabasińska – spec. chorób dzieci
dr n. med. Małgorzata Smółko – spec. chorób dzieci, nefrologii
dr n. med. Edyta Tenderenda-Banasiuk – spec. chorób dzieci
lek. Barbara Banasiuk – spec. chorób dzieci, alergologii

Rezydenci:
lek. Joanna Bielawska
lek. Magdalena Deluga
lek. Aleksandra Dorosz
lek. Katarzyna Gutowska
lek. Marta Janicka-Sielatycka
lek. Katarzyna Kazberuk
lek. Marta Lemiesz
lek. Elżbieta Justyna Orłowska
lek. Joanna Poźniak
lek. Justyna Storonowicz
lek. Natalia Wiśniewska

Zespół pielęgniarski:
mgr Beata Anna Gryko – pielęgniarka oddziałowa,
st. piel. Anna Doroszko
st. piel. Bernadeta Skubis
spec. piel. Maria Muśko
spec. piel. Edyta Rodakiewicz
spec. piel. Urszula Kopciewska
spec. piel. Teresa Mikołajczyk
spec. piel. Elżbieta Niczyporuk
spec. piel. Dorota Borowska
spec. piel. Iwona Szapiel
spec. piel. Elżbieta Ostapczuk
spec. piel. Maria Danowska
spec. piel. Joanna Czaczkowska
spec. piel. Marta Bubieniec
spec. piel. Ewa Kojta
spec. piel. Irena Szatyłowicz
spec. piel. Alina Koszycka
spec. piel. Katarzyna Abłażewicz
mgr Joanna Chilimoniuk
mgr Ewa Chomicka
mgr Katarzyna Stepaniuk
mgr Anna Hapunik
mgr Mariola Chlabicz
mgr Jadwiga Szostak
mgr Marta Krysztopowicz
mgr Marta Czygier
lic. piel. Beata Maleszewska
st. piel. Agnieszka Bzdela
st. piel. Iwona Boguska

Laboratorium:
mgr Joanna Skutnik tel. 85 74 50 756

Rejestratorka medyczna:
Elżbieta Sztabkowska tel. 85 74 50 794

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pododdział Dializ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr Wiercinski

Kierownik: dr n. med. Ryszard Wierciński
dr n. med. Ryszard Wierciński
spec. chorób dzieci, nefrolog
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: +48 85 74 50 792
e-mail: dializy6@wp.pl

Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Kasperuk
Telefon: +48 85 74 50  934


Pracownicy


Zespół lekarski:
dr n. med. Ryszard Wierciński
dr n. med. Małgorzata Smółko

Zespół pielęgniarski:
spec. piel Elżbieta Sidor
spec. piel. Agata Aniśko
spec. piel. Ewa Kierdylewicz
mgr Jolanta Kopeć
spec. piel. Urszula Micińska
mgr Nalewajek Małgorzata
st. piel. Wysocka Małgorzata
mgr Anna Hawryluk
mgr Wioletta Wiktorowicz

Technik:
mgr inż. Andrzej Nalewajko

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  specjalizuje się w leczeniu chorób układu moczowego oraz patologii okresu noworodkowego.

Nasza baza to 48 łóżek podzielonych na: 21 – łóżkowy oddział nefrologii, 12 łóżkowy odcinek noworodkowy i 10 łóżkowy odcinek niemowlęcy, Stacja Dializ z 5 łóżkami, 6 stanowiskami do hemodializ i 1 do automatycznej dializy otrzewnowej oraz 5 aparatami do automatycznej dializy prowadzonej w domu pacjenta, pracownia urodynamiczna i pracownia USG.

Prowadzimy  nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu moczowego takimi jak: ostra niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek, kłębuszkowe zapalenia nerek, wady układu moczowego, nawracające infekcje dróg moczowych, kamica układu moczowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, moczenie nocne.

W Pododdziale Patologii Noworodka  leczymy najczęściej noworodki z następującymi jednostkami chorobowymi:  urodzone przedwcześnie i/lub z niską masą ciała, zapalenia płuc i oskrzeli nie wymagające stosowania sztucznej wentylacji , żółtaczki patologiczne, diagnostyka i leczenie wybranych wad wrodzonych. W zakresie patologii noworodka obejmujemy leczeniem wcześniaki i ciężko chore noworodki zapewniając im pobyt w inkubatorach. Oddział dysponuje inkubatorami, lampami do fototerapii; dodatkowym sprzętem medycznym jak kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne.

Poddodział Niemowlęcy dysponuje 10 miejscami w dwu i trzyosobowych salach, przeznaczonymi do diagnozowania i leczenia dzieci w wieku od drugiego miesiąca życia do dwóch lat. Naszymi pacjentami są dzieci wymagające specjalistycznej diagnostyki i leczenia zachowawczego. Wśród hospitalizowanych najliczniejszą grupę stanowią dzieci z chorobami układu oddechowego i moczowego.

W Oddziale zatrudnieni są pediatrzy będący dodatkowo specjalistami w zakresie różnych dziedzin medycyny. Doświadczenie zawodowe zdobyli w renomowanych ośrodkach pediatrycznych w kraju i zagranicą. W zespole pielęgniarek zatrudnionych w Oddziale pracują między innymi osoby z wyższym wykształceniem i posiadające specjalizację pediatryczną.

Rodzice i opiekunowie naszych pacjentów są zachęcani, by przez całą dobę przebywali przy łóżku chorego, współpracując z zespołem lekarsko-pielęgniarskim. Obecność rodziców i opiekunów stwarza dziecku poczucie bezpieczeństwa. W Oddziale jest pokój zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki odpowiednie do wieku naszych pacjentów.

Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w Poradni Patologii Noworodka i Poradni Nefrologicznej.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Pediatrii i Nefrologii

Od czerwca ruszyła PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ) w UDSK ...>>> więcej informacji
+